Bent u tevreden over uw woonomgeving?

Bent u tevreden over uw woonomgeving? Waar bent u blij mee en wat kan misschien beter? En heeft u daarvoor tips of suggesties? Dan horen we deze graag!

Wilt u hieraan meewerken?
In de week van 9 april ontvangen alle huurders van Poort6 die met een mailadres bij ons geregistreerd staan een mail met de vraag of zij mee willen werken aan een digitale enquête. De resultaten van dit onderzoek gebruiken wij om onze plannen voor de toekomst te toetsen en te verbeteren. Door allerlei gesprekken met bewoners en bewonerscommissies weten we uiteraard voor een deel wel wat er in de verschillende wijken speelt. Maar er zijn ongetwijfeld ook nog zaken die wij minder goed in beeld hebben. Daarom is uw inbreng heel belangrijk. We hopen dan ook van harte dat u uw medewerking hieraan wilt verlenen.

Waardevolle informatie
Het onderzoek wordt uitgevoerd door USP, een bedrijf dat is gespecialiseerd in marktonderzoek op het vlak van wonen. In deze enquete staat de woongebeleving van huurders centraal. Daarbij gaan we met name in op de woning, de woonomgeving, de veiligheid en overlast. We willen graag weten in hoeverre u nu tevreden bent, maar ook wat uw verwachtingen zijn voor de toekomst. Uw inbreng levert waardevolle informatie op voor de uitwerking van wijk-/ en complexplannen. Ook kunnen we hiermee toetsen of bepaalde acties die we in het verleden hebben gedaan voldoende hebben opgeleverd. Kortom, uw mening is belangrijk! 

Nabelronde
Uiteraard kunnen we alleen wat met de resultaten van dit onderzoek doen, als er voldoende reacties terugkomen. Ontvangen we niet genoeg ingevulde enquetes terug, dan volgt er nog een belronde. Daarbij benadert USP ook huurders die niet met een mailadres bij ons geregisteerd staan. 

Ik ben gebeld door USP voor een onderzoek. Hoe komen zij aan onze gegevens?

Het onderzoeksbureau heeft uw adresgegevens aangeleverd gekregen van de Poort6. De gegevens zullen echter alleen worden gebruikt voor dit onderzoek en nooit worden doorgespeeld aan derden. Verder is het onderzoek volledig anoniem. Uw privacy is dus volledig gegarandeerd. 

Ik wil niet gebeld (of gemaild) worden voor het onderzoek.

Als u niet gebeld wilt worden, kunt u dit natuurlijk direct aangeven bij USP. Er is afgesproken dat ze dit respecteren en u niet nogmaals benaderen tijdens dit onderzoek.  

Ik sta ingeschreven bij het bel-me-niet register, kan ik dan toch gebeld worden

Dat kan. Het bel-me-niet register geldt alleen voor telefonische verkoop. Dit is een onderzoek uitgevoerd door ons onder onze klanten. We mogen onze klanten benaderen voor onderzoek als het bijdraagt aan een betere dienstverlening.

Als u niet gebeld wilt worden, kunt u dit natuurlijk direct aangeven. Er is afgesproken dat de enqueteurs dit respecteren en u niet nogmaals benaderen tijdens dit onderzoek.

Ik heb een klacht over het onderzoek van USP

USP voert het onderzoek uit in opdracht van ons. Bent u niet tevreden over het onderzoek of heeft u opmerkingen of tips? Dan horen wij dit graag van u. U kunt ons hierover een bericht sturen.

Waarom ontvang ik een enquĂȘte van USP?

Poort6 voert onafhankelijk onderzoek uit naar de tevredenheid van haar huurders met de woning en woonomgeving. Hiervoor worden alle huurders, waarvan Poort6 over een e-mailadres beschikt, uitgenodigd om de enquête in te vullen. De resultaten van dit onderzoek gebruiken wij bij het opstellen en uitwerken van bijvoorbeeld verbeterplannen voor de buurt en onze dienstverlening. .