Huurverlaging of huurbevriezing

Sociaal Huurakkoord
Aedes (de brancheorganisatie voor woningcorporaties) en De Woonbond sloten eind 2018 een sociaal huurakkoord. Aedes en de Woonbond vinden dat huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur, extra aandacht verdienen bij het huurbeleid. Poort6 staat hier ook achter. In sommige situaties is het daarom mogelijk om huurverlaging of huurbevriezing aan te vragen. 
 
Huurverlaging
Huurverlaging is bedoeld voor huishoudens die op basis van hun inkomen recht hebben op huurtoeslag, maar dat niet krijgen omdat ze nu meer dan € 737,14 aan rekenhuur betalen. In dat geval verlagen wij de huur tot onder deze rekenhuur. Hierdoor kunt u alsnog in aanmerking komen voor huurtoeslag. Poort6 past deze regeling al langer toe. Deze regeling geldt alleen voor sociale huurwoningen. Huurverlaging kunt u het hele jaar door aanvragen. 
 
Het aanvragen van huurverlaging is eenmalig. Het zorgt ervoor dat uw huur voortaan onder de grens voor de huurtoeslag komt. Het kan dus wel gewoon voorkomen dat u in de jaren erna huurverhoging ontvangt. Maar dit heeft dan geen gevolgen voor de aangevraagde huurtoeslag. U kunt op dat moment nog wel kijken of u voor huurbevriezing in aanmerking komt.
 
In dit schema kunt u zien of u mogelijk in aanmerking komt voor huurbevriezing of huurverlaging.
 
Huurbevriezing
Huurbevriezing houdt in dat uw huur dit jaar hetzelfde blijft. U krijgt dan geen huurverhoging per 1 juli 2020. Huurbevriezing geldt voor 1 jaar, tenzij u volgend jaar opnieuw een aanvraag voor huurbevriezing doet. Omdat huurbevriezing samenhangt met de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli, kunt u dit alleen aanvragen nadat u het voorstel voor de huurverhoging heeft ontvangen. Deze krijgt u altijd voor 1 mei in de brievenbus.
 
Krijgt u voor 1 mei een voorstel voor de huurverhoging dat hoger is dan 0%. Check dan het schema om te kijken of u in aanmerking kunt komen voor huurbevriezing. Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen, dan kunt u dit tussen 1 mei 2020 en 1 juli 2020 bij ons aanvragen.
 
Wat moet u doen?
Als u denkt voor huurbevriezing of huurverlaging in aanmerking te komen, neem dan contact op met Poort6 om een telefonische afspraak te maken. Wij zullen u tijdens deze afspraak vragen om de volgende gegevens: 
  • Een overzicht van uw maandinkomen van de afgelopen drie maanden. Dit kunnen loonstrookjes zijn, specificaties van uw uitkering of pensioen, etc. (het gaat hierbij om het inkomensoverzicht van de hoofdhuurder en indien van toepassing de medehuurder)
  • Uw huishoudsamenstelling (aantal personen en geboortedata)
  • Als we de juiste gegevens hebben ontvangen, dan bekijken we samen met u of u inderdaad voor huurbevriezing of huurverlaging in aanmerking kunt komen. 

Wat moet ik doen bij een wijziging van de huishoudsamenstelling?

U hoeft niets te doen, want Poort6 voert geen inkomensafhankelijke huurverhoging door. Een wijziging in de huishoudsamenstelling heeft dus geen invloed op de hoogte van het percentage huurverhoging.

Wat is de maximale huurprijs van mijn woning?

De maximale huurprijs is voor iedere woning verschillend. Poort6 baseert de huurprijs van een woning op het streefhuurbeleid. Daarbij houden wij rekening met de wettelijke regels voor de huurprijzen. 

Kijk voor meer informatie op  www.rijksoverheid.nl of www.huurcommissie.nl

Heeft de huurverhoging gevolgen voor de huurtoeslag?

Ja, de toeslag wordt berekend over de nieuwe huurprijs. Poort6 geeft de huurprijs daarvoor door aan de Belastingdienst. Voor meer informatie over huurtoeslag gaat u naar www.belastingdienst.nl

Begrippenlijst

Wilt u wat meer uitleg over de verschillende begrippen? Lees dan onze begrippenlijst. 

Lees meer