Afrekening service- of verwarmingskosten

Heeft u een afrekening ontvangen voor de servicekosten of verwarmingskosten en heeft u hier een vraag over of wilt u uw  maandelijkse voorschotbedrag wijzigen? Vul dan dit reactieformulier in.

Hoe kan ik zien of ik voor groenonderhoud betaal?

Als u voor groenonderhoud rondom uw gebouw betaalt, staat dit vermeld op uw huurspecificatie. Deze huurspecificatie leest u na via MijnPoort6 onder het item servicekosten 'groenonderhoud'.

Wanneer vindt de afrekening van de servicekosten plaats?

Poort6 is verplicht uiterlijk 6 maanden na afloop van het kalenderjaar de servicekosten met u af te rekenen. Wij streven er echter naar deze afrekening eerder aan u te kunnen versturen. Heeft u vragen over de afrekening? Neem dan contact met ons op.

 

Wat valt er precies onder de servicekosten?

Servicekosten zijn kosten die in rekening gebracht worden bovenop de kale huurprijs. Het kan hier gaan om bijvoorbeeld schoonmaakkosten, electraverbruik voor de algemene ruimte,  tuinonderhoud en kosten voor een huismeester.
 

Hoe vaak worden de voorschotbedragen servicekosten aangepast?

De voorschotbedragen voor de servicekosten worden éénmaal per jaar aangepast. U wordt hierover geinformeerd in de brief van de jaarlijkse huurverhoging. Deze ontvangt u ieder jaar voor 1 mei van ons. De verandering van het voorschotbedrag, en daarmee de huurprijs, geldt dan per 1 juli.

Wijzigen rekeningnummer servicekosten

Heeft u vorig jaar teveel betaald aan servicekosten, dan storen we dit bedrag terug naar uw rekeningnummer. Op het overzicht servicekosten, staat uw rekeningnummer vermeld. Is dit onjuist? Geef dan het juiste nummer uiterlijk 28 april 2017 aan ons door. U kunt dit eenvoudig via MijnPoort6. Log in en ga naar Persoonlijke gegevens.

Bijbetalen na afrekening

Wanneer u vorig jaar te weinig servicekosten heeft betaald, vragen wij u ons dit bedrag aan ons over te maken. Dit hoeft alleen als het bedrag hoger is dan 10 euro. U kunt dit bedrag overmaken naar Poort6, NL29 BNGH 0285 0712 89 onder vermelding van het factuurnummer. Dit nummer vindt u bovenaan het overzicht.