Duurzaam wonen

Voor duurzaamheid ligt er een stevige ambitie om in 2050 een CO2-neutrale woningvoorraad te hebben. Tegelijkertijd mag dit geen nadelige gevolgen hebben voor de betaalbaarheid van de economisch zwakkeren.

Om dit te bereiken isoleert Poort6 645 woningen in 2019, zonder dat dit leidt tot huurverhoging bij de zittende huurders. Daarnaast gaat HP6 samen met de gemeente en Poort6 aan de slag om huurders te stimuleren om zelf een bijdrage te leveren aan energiebesparing en duurzaamheid. Hiervoor werken we gezamenlijk een plan van aanpak uit.

Verder willen de gemeente en Poort6 een belangrijke stap zetten om een warmtenet te realiseren. In 2019 moet duidelijk worden wat ervoor nodig is om, in de Gildenwijk, ‘van het gas af’ te kunnen.