Duurzaam wonen

Goed voor de natuur zijn. Iedereen moet daar een steentje aan bijdragen. Ook wij. De overheid vraagt alle woningcorporaties om ervoor te zorgen dat in 2050 alle huurwoningen CO2 neutraal zijn. Zonder dat dit grote financiele nadelen heeft voor de mensen die niet zoveel geld hebben. .

In 2019 gaan we 645 woningen isoleren
Om dit te bereiken isoleert Poort6 645 woningen in 2019, zonder dat hier een verhoging van de huur tegenover staat. Daarnaast gaat de huurdersvereniging samen met de gemeente en Poort6 aan de slag om huurders te stimuleren om zelf ook een bijdrage te leveren aan energiebesparing.

Warmtenet
Verder willen de gemeente en Poort6 een belangrijke stap zetten om in de Gildenwijk een warmtenet aan te leggen. In 2019 doen we hier onderzoek naar. We willen kijken of het mogelijk is om de huizen in de Gildenwijk te verwarmen zonder gebruik van gas. Dus geen verwarming meer met een eigen cv-ketel, maar met een systeem waarbij warmte ergens anders vandaan wordt gehaald. En dan op een manier die goed is voor de natuur.