Energielabel

Alle woningen in Nederland moeten bij verhuur en verkoop voorzien zijn van een Energielabel. De overheid wil dat mensen weten of een woning energiezuinig is of niet. Ook is het de bedoeling dat woningen beter geïsoleerd worden, zodat uiteindelijk minder gas wordt verstookt en er dus ook minder CO2 wordt uitgestoten.

Van Energielabel naar Energie-index
Energielabels werden tot 1 januari 2015 uitgedrukt in letters: A++ (zeer goed) tot G (slecht). Woningen die vanaf 2015 beoordeeld worden, krijgen geen letter meer maar een getal: de Energie-Index. Dit zijn nieuwbouwwoningen en woningen waar isolatie werkzaamheden worden gedaan. De woningen die vóór 1 januari 2015 al een label hadden en waar geen verbeteringen worden uitgevoerd, behouden hun energielabel, want het label blijft 10 jaar geldig.

Puntenwaardering woning
Als een woning energiezuinig is, dan telt dit mee in het aantal punten dat bij de woning hoort. Dit punten aantal bepaalt wat de maximale huur is die wij voor een woning mogen vragen.