Huurtoeslag

Als u in een sociale huurwoning woont, dan krijgt u misschien huurtoeslag. Huurtoeslag is een financiële bijdrage van de overheid voor huurders die in verhouding tot hun inkomen veel huur betalen. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van de huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en uw woonsituatie en uw vermogen. Wanneer u recht heeft op huurtoeslag, krijgt u te maken met de zogenaamde aftoppingsgrens. Op www.toeslagen.nl vindt u meer informatie over huurtoeslag.