Huurtoeslag

Als u in een sociale huurwoning woont, dan krijgt u misschien huurtoeslag. Huurtoeslag is een financiële bijdrage van de overheid voor huurders die in verhouding tot hun inkomen veel huur betalen. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van de huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en uw woonsituatie en uw vermogen. Wanneer u recht heeft op huurtoeslag, krijgt u te maken met de zogenaamde aftoppingsgrens. Op www.toeslagen.nl vindt u meer informatie over huurtoeslag. 

Kunt u uw huur niet meer betalen omdat uw inkomen plotseling sterk is gedaald? En komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, genaamd de woonkostentoeslag. Deze kunt u aanvragen via Avres. Meer informatie hierover vindt u op regelhulp.nl en kunt u opvragen bij de gemeente.