Huurverhoging 2018

Voor 1 mei bericht
Poort6 mag eenmaal per jaar een huurverhoging doorvoeren. Uw inkomen heeft geen invloed op de hoogte van de huurverhoging. Alle huurders ontvangen voor 1 mei bericht over de huurverhoging per 1 juli en eventuele wijzigingen in de servicekosten. Heeft u bij uw persoonlijke gegevens in MijnPoort6 aangegeven dat het voorkeurskanaal e-mail is, dan krijgt u via de mail bericht dat uw brief klaarstaat in MijnPoort6. Heeft u als voorkeurskanaal post opgegeven, dan ligt de brief eind april van ieder jaar in de brievenbus.

Overleg met de huurdersvereniging
Het voorstel voor de huurverhoging gebeurt altijd in overleg met Huurdersvereniging Poort6. HP6 heeft voor dit huurverhogingsvoorstel een positief advies uitgegeven. 

Bezwaar maken
Wilt u bezwaar maken tegen de huurverhoging? Dan kan dit in een beperkt aantal gevallen. Kijk op www.huurcommissie.nl op basis van welke gronden u bezwaar kunt maken. Achterstallig onderhoud is geen grond voor bezwaar in het kader van de huurverhoging.

Krijgt Poort6 van de Belastingdienst mijn inkomensgegevens?

Nee, deze ontvangen wij niet meer. Poort6 voert in 2018 geen inkomensafhankelijke huurverhoging door. Wij vragen daarom ook geen gegevens over uw inkomen op bij de Belastingdienst. 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

In een beperkt aantal gevallen kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging. Kijk voor meer informatie op www.huurcommissie.nl Hier kunt u ook het "bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging" van de Huurcommissie downloaden.

Zodra u de brief of mail over de jaarlijkse huurverhoging van ons heeft ontvangen, kunt u tot uiterlijk 30 juni uw bezwaarschrift bij ons inleveren.

 

Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor mijn huurwoning?

De maximale huurverhoging die wij in 2018 van de overheid mogen vragen bij sociale huurwoningen bedraagt 3,9%.

Wat is de peildatum voor de jaarlijkse huurverhoging?

Voor de huurverhoging 2018 geldt 1 juli 2018 als peildatum. Op deze datum gaat de huurverhoging ook in. Het voorstel voor de huurverhoging ontvangt u twee maanden daarvoor (voor 1 mei).

 

 

Wat moet ik doen bij een wijziging van de huishoudsamenstelling?

U hoeft niets te doen, want Poort6 voert in 2018 geen inkomensafhankelijke huurverhoging door. Een wijziging in de huishoudsamenstelling heeft dus geen invloed op de hoogte van het percentage huurverhoging.

Waar mag Poort6 mijn inkomensgroep van de Belastingdienst voor gebruiken?

Wij mogen deze gegevens alleen gebruiken voor een eventuele huurverhoging. In 2017 hebben wij deze gegevens niet gebruikt omdat Poort6 ervoor heeft gekozen om dit jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging te vragen. De gegevens van de Belastingdienst zijn vernietigd.

 

Wat is de maximale huurprijs van mijn woning?

De maximale huurprijs is voor iedere woning verschillend. Poort6 baseert de huurprijs van een woning sinds 1 februari 2018 op het nieuwe streefhuurbeleid. Daarbij houden wij rekening met de wettelijke regels voor de huurprijzen. 

Kijk voor meer informatie op  www.rijksoverheid.nl of www.huurcommissie.nl

Ik betaal de huur automatisch. Moet ik dan nog iets doorgeven?

Nee, als u de huur iedere maand via een automatische incasso betaalt, dan hoeft u niets te doen. Het te betalen bedrag wordt per 1 juli 2018 automatisch door ons aangepast.

Poort6 kan binnen de wettelijke normen wijzigingen in de automatische incasso van de huur doorvoeren bij de jaarlijkse huurverhoging. U ontvangt hiervoor geen aparte vooraankondiging. Heeft u een periodieke overschrijving bij de bank voor het betalen van de huur, dan moet u wel zelf het nieuw te betalen bedrag aan de bank doorgeven.

Ik heb bezwaar ingediend, en nu?

Huurders kunnen tot 1 juli 2018 schriftelijk bezwaar indienen bij Poort6. Is uw bezwaar gegrond, dan passen wij het huurverhogingsvoorstel aan. U ontvangt hierover binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw bezwaarschrift bericht van ons.

Is het bezwaar ongegrond en houden wij de huurverhoging daarom in stand, dan vragen wij aan de Huurcommissie om de voorgestelde huurverhoging te beoordelen. 

 

Heeft de huurverhoging gevolgen voor de huurtoeslag?

Ja, de toeslag wordt berekend over de nieuwe huurprijs. Poort6 geeft de huurprijs daarvoor door aan de Belastingdienst. Voor meer informatie over huurtoeslag gaat u naar www.belastingdienst.nl

Waarom vraagt Poort6 een huurverhoging?

Wij vinden de betaalbaarheid van onze woningen heel belangrijk. Deze staat wel onder druk. Daarom zoeken we telkens naar de juiste balans tussen een betaalbare huur aan de ene kant en een financieel gezonde woningcorporatie aan de andere kant.

Daar doen we zelf het nodige aan door bijvoorbeeld onze bedrijfskosten te verlagen en te zoeken naar besparingen in de kosten van het onderhoud. Maar dat alleen is niet voldoende. Ook de huurverhoging hebben we nodig om ervoor te zorgen dat we in de toekomst kunnen blijven investeren in onze woningen.

Mijn huur is na de huurverhoging hoger dan € 710,68. Is het dan een vrije sector huurwoning?

Nee, uw woning valt dan niet in de categorie vrije sector huurwoning. Of uw woning een sociale huurwoning is, wordt bepaald door de huurprijs die u bij aanvang van het huurcontract heeft betaald. Komt u door de huurverhoging op een gegeven moment boven de grens van €710,68 uit, dan blijft het in dat geval een sociale huurwoning.