Huurverhoging 2020

Sinds een paar weken beheerst het coronavirus ons leven. Alles is ineens anders. We blijven allemaal zoveel mogelijk thuis, we houden afstand en we wassen onze handen. Want samen zijn we sterk tegen corona.

Huuraanpassing een maand later
Normaal gesproken ontvangen alle huurders vóór 1 mei een brief met daarin een voorstel voor de huuraanpassing. Vanwege de coronacrisis hebben we besloten om de huuraanpassing een maand uit te stellen. Dit betekent dat de huurders van onze sociale huurwoningen voor 1 juni een voorstel ontvangen. Deze huuraanpassing gaat dan in op 1 augustus. Deze week ontvangen onze huurders hierover een brief.

Afrekening servicekosten en stookkosten
Het aanpassen van het voorschot voor de servicekosten en stookkosten vindt door deze uitstel ook een maand later plaats. De afrekening van de servicekosten en stookkosten hebben de meeste huurders al wel ontvangen omdat veel van hen geld terugkrijgen.

Ook uitstel voor vrije sector woningen, bedrijfsruimtes, garages en parkeerplaatsen
Ook de huurders die in een vrije sector huurwoning wonen krijgen een maand uitstel. Omdat de regels rondom huuraanpassing bij deze woningen juridisch wat anders liggen, ontvangen zij deze week wel het voorstel, maar ook deze aanpassing gaat pas echt in op 1 augustus. Ook bij de bedrijfsruimtes, parkeerplaatsen en garages stellen we de huuraanpassing een maand uit. De huurders van woningen waarvoor Poort6 alleen het beheer verzorgt, ontvangen voor 1 mei wel een voorstel voor de huuraanpassing. Ditzelfde geldt voor de zorgpartijen.  

Maatwerk waar nodig
We worden allemaal geraakt door deze crisis maar hoe dit op individueel niveau voor onze huurders uitpakt, weten we natuurlijk niet. Daarom roepen we mensen die in hun portemonnee worden geraakt door de coronacrisis op om zich vooral snel bij ons te melden. Samen kunnen we kijken naar oplossingen. We doen er alles aan om er te zijn voor de huurders die ons nodig hebben.

Mogelijkheden voor huurbevriezing of huurverlaging
Betaalbaarheid staat altijd hoog bij Poort6 op de agenda, maar het belang daarvan wordt nu nog eens extra duidelijk. Dit jaar wilden we daar nadrukkelijk aandacht aan geven. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen, de gezinssamenstelling en de huurprijs, zijn er namelijk mogelijkheden voor het aanvragen van huurverlaging of huurbevriezing. Door de coronacrisis is dit maatwerk extra belangrijk geworden. Alle huurders zijn hier al over geïnformeerd via ons bewonersblad Repoorter. Denkt u voor huurbevriezing of huurverlaging in aanmerking te komen? Neem dan snel contact met ons op.

Geen huisuitzettingen
Wie door deze coronacrisis de huur echt niet meer kan betalen en daarover contact met Poort6 heeft gehad, hoeft niet bang te zijn om zijn of haar huis kwijt te raken. Huisuitzettingen zijn nu niet aan de orde. Het is wel een ander verhaal als er sprake is van extreme overlast of criminele activiteiten. Dan is een huisuitzetting - ook in deze coronacrisis- nog steeds mogelijk. Wij willen goed voor onze huurders zorgen in deze lastige tijd. Maar we rekenen er ook op dat dat huurders op hun beurt goed voor elkaar en hun woning zorgen.

Krijgt Poort6 van de Belastingdienst mijn inkomensgegevens?

Nee, deze ontvangen wij niet meer. Poort6 voert geen inkomensafhankelijke huurverhoging door. Wij vragen daarom ook geen gegevens over uw inkomen op bij de Belastingdienst. 

Wat moet ik doen bij een wijziging van de huishoudsamenstelling?

U hoeft niets te doen, want Poort6 voert geen inkomensafhankelijke huurverhoging door. Een wijziging in de huishoudsamenstelling heeft dus geen invloed op de hoogte van het percentage huurverhoging.

Wat is de maximale huurprijs van mijn woning?

De maximale huurprijs is voor iedere woning verschillend. Poort6 baseert de huurprijs van een woning op het streefhuurbeleid. Daarbij houden wij rekening met de wettelijke regels voor de huurprijzen. 

Kijk voor meer informatie op  www.rijksoverheid.nl of www.huurcommissie.nl

Heeft de huurverhoging gevolgen voor de huurtoeslag?

Ja, de toeslag wordt berekend over de nieuwe huurprijs. Poort6 geeft de huurprijs daarvoor door aan de Belastingdienst. Voor meer informatie over huurtoeslag gaat u naar www.belastingdienst.nl

Waarom vraagt Poort6 een huurverhoging?

Wij vinden de betaalbaarheid van onze woningen heel belangrijk. Tegelijkertijd moeten wij ons huishoudboekje ook op orde hebben. Daarom zoeken we telkens naar de juiste balans tussen een betaalbare huur aan de ene kant en een financieel gezonde woningcorporatie aan de andere kant.

Daar doen we zelf het nodige aan door bijvoorbeeld onze bedrijfskosten te verlagen en te zoeken naar besparingen in de kosten van het onderhoud. Maar we kijken niet alleen naar de huurprijs. Ook woonlasten tellen mee. daarom kijken wij ook wat wij kunnen doen om de woonlasten zo laag mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door woningen beter te isoleren. We kunnen niet alle woningen tegelijk aanpakken, maar we werken er wel hard aan om het tempo nog wat verder op te schroeven.

Huurbeleid 2020

Poort6 hanteert al een aantal jaar een gematigd huurverhogingsbeleid dat in nauwe afstemming met onze Huurdersvereniging en de gemeente tot stand is gekomen. Hierbij gaan we uit van gemiddeld inflatievolgend.

Het sociaal huurakkoord dat afgelopen jaar van kracht is geworden, gaat uit van diezelfde richtlijn. De inflatie was vorig jaar 2,6%. Inflatiecorrectie hebben we wel echt nodig voor een gezonde bedrijfsvoering. Anders wordt Poort6 telkens een stukje armer en blijft er steeds minder geld over om te kunnen investeren in bijvoorbeeld duurzaamheid, woonkwaliteit en nieuwbouw. Poort6 hanteert geen inkomensafhankelijk huurverhogingsbeleid.