Veelgestelde vragen

Asbest

Wat is asbest?

Asbest is een vezel die in het verleden jarenlang veel is gebruikt als bouwmateriaal. Asbest heeft de eigenschappen dat het sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop is en bestand tegen hoge temperaturen. Het was daarom tot 1994 een populair bouwmateriaal. Daarna is het verboden om asbest toe...

Wordt asbest nog steeds in de bouw gebruikt?

Nee, want het bewerken, verwerken, toepassen en in voorraad houden van asbest en asbesthoudende producten is na 1993 ten strengste verboden.

Lees voor meer informatie de brochure Asbest in en om het huis v...

Kan ik het golfplaten dak van mijn schuur schoonmaken?

Wij raden u af om zonder overleg met Poort6 een golfplaten dak schoon te maken. Door schrobben of het gebruik van een hogedrukreiniger, kunnen namelijk asbestvezels vrijkomen. Neem daarom altijd eerst contact met ons op. Onze opzichters weten welke golfplaten mogelijk asbest bevatten of kunnen d...

Wat doet Poort6 als er asbest gevonden wordt in mijn woning?

Als er asbest in uw woning wordt aangetroffen, volgt er altijd verder onderzoek. Zo nodig worden meer woningen in uw straat of wooncomplex onderzocht. Bij risicovolle situaties laten wij ons altijd adviseren door experts. Als het advies uitwijst dat het beter is om het asbesthoudende materiaal t...

Is het verplicht om asbest te verwijderen en mag ik dit zelf doen?

Onbeschadigd, hechtgebonden asbest levert geen gevaar op voor uw gezondheid en hoeft daarom niet direct te worden verwijderd. Als uw woning wordt gerenoveerd, wordt op basis van asbestonderzoek bepaald wat er met het eventueel aanwezige asbestmateriaal in de woning gebeurt. Soms is het beter om ...

Zit er asbest in mijn zeil op de vloer?

In vinyltegels, zeil of de gebruikte lijm van voor 1985 kan asbest verwerkt zijn. De hoeveelheid verwerkte asbest is maximaal 2 tot 5%. Het asbest is ook nog eens verwerkt in de onderste laag van het zeil. Dit zeil kan bijvoorbeeld ook onder andere vloerbedekking liggen. Zolang u dit zeil niet b...