Overlast?

Overlast?

De meeste mensen wonen prettig naast elkaar. Maar soms gaat er iets mis en bezorgen buren elkaar overlast. Vaak begint een burenruzie door kleine irritaties. Bijvoorbeeld door geluidsoverlast door dieren of muziek, overhangend groen, rommel op de stoep, enzovoort. Door niet of niet goed met elkaar te praten, kan dit tot ruzie leiden en de sfeer in uw straat of buurt verpesten. Buurtbemiddeling helpt u om een burenruzie te voorkomen of op te lossen. 

Hulp bij burenruzies
Buurtbemiddeling bengt buren (weer) met elkaar in gesprek. De bemiddelaars zijn neutraal en onafhankelijk. De gesprekken zijn vertrouwelijk en de hulp van buurtbemiddeling is gratis. 

Hoe werkt het?
De bemiddelaars spreken eerst beide partijen apart. Ze luisteren bij u thuis uitgebreid naar uw verhaal en gaan ook bij uw buren op bezoek om de andere kant van het verhaal te horen. Daarna vindt er een gesprek plaats. De bemiddelaars zitten dan samen met beide buren aan tafel en zoeken samen met u naar een oplossing. Ze helpen om afspraken te maken waar beide buren achter kunnen staan. Het gesprek vindt altijd plaats op een neutrale locatie binnen de gemeente. Dus niet bij u of uw buren thuis.

Contact
U kunt de hulp van Buurtbemiddeling inschakelen. Hebt u interesse of wilt u eens overleggen wat u met uw burenprobleem kunt doen? Neem dan contact op met Ingrid van Oostwaard, Coördinator Buurtbemiddeling Gorinchem via buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl of telefonisch via 0345-515 227.

Bekijk ook het filmpje met uitleg over Buurtbemiddeling!

 

Wat is overlast?

Er is sprake van overlast als meerdere omwonenden onafhankelijk van elkaar dezelfde overlast ondervinden. De gemelde overlast moet vast te stellen zijn en regelmatig voorkomen. Bespreek eventuele overlast altijd eerst met uw buren.