Van huur naar koop

Onze woningvoorraad
Poort6 biedt goede en betaalbare woningen in Gorinchem voor de primaire doelgroep. Onder de primaire doelgroep vallen zowel de lage inkomens als de middeninkomens. Onze woningvoorraad stemmen we hierop af. Om aan deze groep woonruimte te kunnen bieden, hebben we de komende jaren aan ongeveer 6.600 sociale huurwoningen genoeg. Poort6 heeft op dit moment ongeveer 6.900 huurwoningen. Dat we woningen teveel hebben, dat merken we nu al in de moeilijke verhuurbaarheid van sommige woningen.

Gemaakte afspraken
In overleg met de huurdersvereniging HP6 en de gemeente Gorinchem heeft Poort6 afspraken gemaakt over de verkoop van een aantal woningen. Dit gaat zowel over ‘losse’ verkoop aan de zittende huurders als over verkoop van een heel woongebouw aan een andere verhuurder. Voor de huurders van deze woningen verandert er niet heel veel: hun huurcontract blijft namelijk gewoon gelden, ook na de verkoop. Dat is bij wet zo geregeld. In de meeste gevallen gaat het om woningen in de vrije sector die Poort6 voor de toekomst niet nodig heeft.

Het verkoopproces
Het verkoopproces is een veelomvattend traject waarbij we aan heel veel voorwaarden moeten voldoen. Zo moeten we onder andere goedkeuring vragen aan de HP6, de gemeente, de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Raad van Commissarissen. Voordat een eigenaarswissel kan plaatsvinden zijn we dus al gauw een jaar verder. Op dit moment is de verkoop gestart en benaderen we actief mogelijke kopers. Het gaat om de volgende complexen: Kortendijk, Tolsteeg, Watertoren, Melkschuit, Langendijk, Tinnegietersteeg, Het Groene Veld, Lingeburcht, Tuighuis en De Beurs. De betreffende huurders zijn hier eerder al over  geïnformeerd. 

Vragen?
Heeft u een vraag over de verkoop van uw woning? Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Vul dan een contactformulier in.

Heeft Poort6 ook koopwoningen?

Ja, Poort6 biedt regelmatig woningen te koop aan. Dit zijn zowel appartementen als eengezinswoningen en in verschillende prijsklassen. Kijk voor ons actuele aanbod op www.woongaard.com.

Kan ik mijn huurwoning kopen?

Poort6 biedt regelmatig voormalige huurwoningen te koop aan. Toch kan niet elke huurder zijn/haar eigen huurwoning kopen. Als u uw huurwoning kunt kopen, ontvangt u hierover altijd persoonlijk bericht van ons.

De afgelopen jaren heeft Poort6 verschillende woningen en complexen verkocht.  Vanwege allerlei nieuwe ontwikkelingen in de markt is het verkoopprogramma in overleg met de gemeente Gorinchem en Huurdersvereniging Poort6 opnieuw bekeken en aangepast. De bewoners van deze woningen hebben deze week hierover een brief ontvangen. Binnenkort kunt u het volledige overzicht van woningen die verkocht worden op onze website terugvinden.

Mijn woning wordt mogelijk verkocht. Wanneer hoor ik dat definitief?

Dat kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Een verkooptraject is een langdurig proces waarbij Poort6 een aantal stappen moet doorlopen. Ook andere partijen hebben hierbij een rol. Verder is van belang of het gaat om een complexgewijze of ‘losse verkoop’ van woningen. De procedure voor complexgewijze verkoop is inmiddels gestart. 

Wat is het verschil tussen complexgewijze verkoop en ‘losse verkoop’?

Bij een complexgewijze verkoop worden alle woningen in één keer verkocht aan een nieuwe eigenaar. De woningen blijven huurwoningen, maar de huurders gaan huren van de nieuwe eigenaar. Bij losse verkoop worden de woningen verkocht aan de zittende huurder, als hij kan en wil kopen. Anders wordt na vertrek van de huurder de woning alsnog verkocht in de vrije verkoop. Na verkoop verandert woning dus van huurwoning in koopwoning.

Wat is de verkoopprijs van mijn woning?

Dat weten we op dit moment nog niet. De verdere uitwerking van het verkoopprogramma moet nog plaatsvinden.

Mijn woning wordt de komende jaren verkocht. Aan welke partij?

Dat is nog niet bekend. Voor elk complex werken we een zorgvuldig verkooptraject uit. Poort6 moet daarbij ook aan allerlei voorwaarden voldoen die worden getoetst door de Autoriteit Woningcorporaties. Het verkooptraject voor de complexgewijze verkoop is eind juni gestart. Geïnteresseerden kunnen tot 10 september reageren. 

Wat is de rol van de gemeente bij de verkoop van woningen door Poort6?

De gemeente heeft via de prestatieafspraken ingestemd met ons verkoopprogramma. Bij een complexgewijze verkoop wordt de gemeente gevraagd een zienswijze te geven. Dat wil zeggen dat de gemeente kan aangeven wat zij van de verkoop vindt en welke bezwaren er misschien zijn. Omdat de gemeente al bekend is met het verkoopprogramma ligt het voor de hand dat zij in de zienswijze vooral kijken naar het proces en de verkoopvoorwaarden die opgenomen worden.

Wat is de rol van HP6 bij de verkoop van woningen door Poort6?

De HP6 heeft via de prestatieafspraken ingestemd met ons verkoopprogramma. Bij een complexgewijze verkoop wordt HP6 gevraagd een zienswijze te geven. Dat wil zeggen dat HP6 kan aangeven wat zij van de verkoop vindt en welke bezwaren er misschien zijn. HP6 zal vooral kijken of de belangen van de huurders goed beschermd worden, wanneer de woningen een andere eigenaar krijgen. In de wet is hierover al het een en ander geregeld, maar waar nodig kan Poort6 (in overleg met HP6) aanvullende voorwaarden opnemen voor de nieuwe eigenaar.

Hoe bepaalt Poort6 welke woningen verkocht worden?

Het verkoopprogramma is in overleg met de gemeente Gorinchem en Huurdersvereniging tot stand gekomen. In de strategische koers van Poort6 is vastgelegd dat wij er zijn voor huurders met een laag of een zogenaamd middeninkomen. Ook het beleid van de overheid is er op gericht dat corporaties zich niet bezighouden met vrije sector huur. Het woningmarktonderzoek van de gemeente uit 2016 bevestigt dat de huurvoorraad in Gorinchem niet aansluit bij wat er nodig is. Het woningbezit van Poort6 kan dus krimpen. Poort6 heeft op basis hiervan het woningbezit ‘doorgelicht’ en gekeken welke woningen het meest geschikt zijn voor huurders met een laag of een middeninkomen. Er is gekeken naar welke woningen verkocht zouden kunnen worden en op welke plek in Gorinchem verkoop wenselijk is. Al deze afwegingen over de woningmarkt, de aantallen woningen en de locaties hebben geleid tot een nieuw verkoopbeleid.

Als een woning in de losse verkoop wordt aangeboden. Heb ik als zittende huurder dan voorrang ten o...

Bij een losse verkoop heeft de zittende huurder altijd voorrang. Die krijgt als eerste de vraag voorgelegd of hij de woning wil kopen. Als de huurder wil kopen dan wordt de verkoop via een makelaar geregeld. Wil de huurder niet kopen, dan blijft hij de woning gewoon huren. Het maakt dan niet uit hoeveel belangstellenden er zijn voor een woning. Een huurder kan niet gedwongen worden te verhuizen omdat er veel belangstelling is voor zijn woning.