Wijk- en buurtprojecten

Poort6 vindt het belangrijk om aandacht te besteden aan de leefbaarheid in wijken en buurten. De afdeling Stad & Buurt houdt zich onder andere bezig met wijk- en buurtprojecten. Dit kunnen zowel grote als kleine projecten zijn die een bijdrage leveren aan een prettige woonomgeving. Daarbij zoeken wij zoveel mogelijk de samenwerking met bewoners en andere partijen op. Een voorbeeld hiervan is de jaarlijkse Burendag. Een mooie initiatief dat bewoners makkelijker met elkaar in gesprek brengt.

Heeft u een leuk idee voor uw wijk of buurt? En vindt u het leuk om dit samen met een aantal buurtgenoten uit te werken? Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Met wie kan ik contact opnemen als ik met mijn buren een activiteit in de buurt wil organiseren?

Heeft u plannen om een buurtactiviteit te organiseren? Neem dan contact op met een consulent Stad & Buurt of vul een contactformulier op onze website in. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en denken graag met u mee.  

Wat kan Poort6 doen, als ik een buurtactiviteit wil organiseren?

Als Poort6 uw idee ondersteunt, kan dit in de vorm van een kleine financiële bijdrage of in de vorm van het beschikbaar stellen van materiaal. Neem altijd van te voren contact met ons op. Vul hiervoor een contactformullier op onze website in of neem contact op met een medewerker van de afdeling Stad & Buurt.

Wil Poort6 mijn activiteit sponsoren?

Vanaf de invoering van de nieuwe Woningwet op 1 juli 2015 mogen woningcorporaties niet meer sponsoren. Het is wel mogelijk om een bijdrage te leveren aan activiteiten die ten goede komen aan onze huurders. Ook mogen we bijdragen aan de leefbaarheid van een straat of wijk waar veel huurwoningen van Poort6 staan.

Heeft u een initiatief en wilt u een bijdrage aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.