Woonfraude

Fraude komt helaas ook in woningen van Poort6 een paar keer per jaar voor. We hebben het over woonfraude als bewoners hun woning geheel of gedeeltelijk doorverhuren aan iemand anders. Of als de woning wordt gebruikt voor bijvoorbeeld hennepteelt, drugshandel of prostitutie.

Poort6 vindt het belangrijk om woonfraude aan te pakken, omdat:

  • Woningzoekenden vaak lang op een woning moeten wachten. Het is niet eerlijk als sommige mensen via doorverhuur sneller aan een woning komen. Ook klopt het niet als een huurder winst maakt op een woning met het doorverhuren.
  • Woonfraude veroozaakt vaak overlast. Als er teveel mensen in een huis wonen of als de woning gebruikt wordt voor hennep kan dit gevaarlijk zijn voor de bewoners zelf, maar ook voor omwonenden. Denk aan de kans op brand, lekkage of schimmel.

Wat kunt u doen?
Om woonfraude te ontdekken, is de hulp van buren en omwonenden heel belangrijk. Denkt u dat iemand woonfraude pleegt in een woning van Poort6? Geef dit dan aan ons door. Dit kan telefonisch of via dit meldingsformulier. Na ontvangst van uw melding, gaan wij deze onderzoeken. Uiteraard behandelen wij uw informatie vertrouwelijk. U hoeft ook geen bewijzen aan te leveren. Wij voeren altijd zelf een onderzoek uit.

Hoe herkent u woonfraude?
Er zijn verschillende manieren om woonfraude te herkennen:

  • De woning maakt een verlaten indruk
  • Gordijnen zijn (bijna) altijd dicht
  • Volle brievenbus
  • Verschillende mensen legen de brievenbus
  • U heeft de huidige huurders al lang niet gezien
  • In- en uitloop van vreemde mensen, soms tot laat in de nacht
  • Geblindeerde ramen
  • Vreemde geluiden