WMO-aanpassingen

Als u vanwege uw leeftijd of een handicap wat extra hulpmiddelen kunt gebruiken in huis, dan kunt u gebruikmaken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning vanuit de Wmo. Ook woningaanpassingen vallen hieronder. U moet hierbij denken aan het weghalen van drempels, plaatsen van bredere deuren, verplaatsen van lichtschakelaars naar zithoogte, aanpassen van de keuken, plaatsen van een douchestoel of een elektrische deuropener.

Woningaanpassingen
De gemeente maakt altijd een inschatting van de geschiktheid van de woning en de kosten van de aanpassing. Sommige kleine aanpassingen die u zelf kunt regelen, moet u zelf betalen. Bijvoorbeeld het plaatsen van een handgreep. In sommige situaties lopen de kosten voor het aanpassen van de woning zo hoog op, dat de gemeente het advies kan geven om te verhuizen naar een meer geschikte of makkelijker geschikt te maken woning. 

Wat is de rol van Poort6?
Poort6 voert een deel van de Wmo-aanpassingen uit, in opdracht van de gemeente. Woont u in een seniorenwoning en wilt u bijvoorbeeld een verhoogde toiletpot? Dan kunt u deze rechtstreeks bij Poort6 aanvragen. Deze plaatsen wij kosteloos. Bij niet-seniorenwoningen zijn de kosten die niet door de gemeente worden vergoed voor uw eigen rekening. 

Aanvragen Wmo-aanpassing
Wilt u een woningaanpassing aanvragen, neem dan contact op met het zorgloket van de gemeente Gorinchem. 

Kosten Wmo aanpassing
Voor iedere woningaanpassing vanuit de Wmo wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht. Hoe groot dit bedrag is, hangt af van uw inkomen en uw vermogen. U kunt dit zelf berekenen op de website van het CAK.

Hoe vraag ik een medische aanpassing aan?

Wilt u iets in uw woning veranderen vanwege uw gezondheid? Neem dan eerst contact op met de gemeente. Mogelijk valt de aanpassing onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Kan ik een verhoogd toilet bij Poort6 aanvragen?

Een verhoogde toiletpot kunt u bij ons aanvragen. Bij seniorenwoningen plaatsen wij deze kosteloos, bij niet-seniorenwoningen adviseren wij u om contact op te nemen met de WMO-afdeling van de gemeente Gorinchem.

Kunnen jullie een traplift in mijn huis maken?

Als u moeilijk ter been bent en een traplift nodig heeft, dan adviseren wij u om contact op te nemen met het WMO-loket van de gemeente Gorinchem. Zij kunnen samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn. 

Kan ik een douchezitje bij jullie aanvragen?

Als u in een seniorenwoning woont, kunt u een douchezitje bij Poort6 aanvragen. Bij niet-seniorenwoningen neemt u rechtstreeks contact op met het WMO-loket van de gemeente Gorinchem. Mogelijk komt u in aanmerking voor een vergoeding.

De drempel van mijn woning is te hoog, ik heb moeite om mijn woning binnen te komen. Wat kan ik doe...

Woont u in een seniorenwoning? Bel dan met Poort6. Woont u niet in een seniorenwoning? Neem dan contact op met het WMO-loket van gemeente Gorinchem.