De nieuwe woningwet

De nieuwe Woningwet is goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. De nieuwe wet trad met ingang van 1 juli 2015 in werking. Sommige maatregelen die in de Woningwet staan, gaan op een later moment in.

Bekijk hieronder een kort filmpje dat brancheorganisatie Aedes over de nieuwe Woningwet maakte.

Wat de nieuwe Woningwet voor u als (toekomstig) huurder van Poort6 exact betekent, daarover vertellen we u op een later moment meer. Een aantal zaken moeten wij  binnen ons eigen beleid nog uitwerken. De belangrijkste punten zetten we voor u hieronder op een rij.

Terug naar de kerntaak
In de nieuwe Woningwet staat dat Woningcorporaties zich zo veel mogelijk moeten focussen op hun kerntaken. In de praktijk betekent dat het bouwen en beheren van woningen voor mensen met lagere inkomens.

Vergroten rol huurdersorganisaties
Ook is in de nieuwe wet geregeld dat gemeenten en huurdersorganisaties een nadrukkelijkere rol en mate van betrokkenheid moeten krijgen.

Passend toewijzen
Om te voorkomen dat woningzoekenden met de laagste inkomens alleen maar kunnen reageren op dure huurwoningen, doet de nieuwe Woningwet ook voorstellen voor passend toewijzen. Hiervoor zijn nieuwe spelregels opgesteld voor de sociale huursector die ingang op 1 januari 2016. De twee belangrijkste spelregels:

  • Huishoudens met recht op huurtoeslag moeten passend naar hun inkomen gehuisvest worden.
  • Bij woningtoewijzing moet aan ten minste 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag een woning zijn toegewezen met een huur onder de aftoppingsgrens. Voor 1 en 2-persoonshuishoudens ligt deze grens op dit moment op € 575,87 en voor meerpersoonshuishoudens op € 618,24.

Het idee achter de spelregels is dat huurders met recht op huurtoeslag een woning krijgen waarvan de huur aansluit bij het inkomen. Het moet voorkomen dat huurders in een te dure woning terechtkomen en daardoor te maken krijgen met betalingsproblemen. Ook moet het voorkomen dat het bedrag dat de overheid moet uitgeven aan huurtoeslag, te hoog oploopt.

Wat deze spelregels precies voor woningzoekenden in Gorinchem betekenen, dat werken we op dit moment verder uit. We houden u op de hoogte. Heeft u al een voorlopige voorlopige huurovereenkomst getekent van een nieuwbouwwoning? Bijvoorbeeld in fase 2 van de Lingewijk? Dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Deze huurovereenkomst blijft gewoon staan.