Streefhuurbeleid

Huur omhoog of omlaag bij nieuwe verhuur
Zodra een woning leegkomt, kijken we opnieuw naar de huurprijs. Dat hebben we altijd al gedaan en dat blijven we doen. De manier waarop is alleen met ingang van 1 februari 2018 veranderd. Waarom? Om te voorkomen dat een deel van onze woningen te duur wordt en omdat we een eerlijke prijs-kwaliteit willen bieden.

Voldoende betaalbare woningen
Onze belangrijkste taak is ervoor zorgen dat we voldoende betaalbare woningen hebben. Vooral voor huishoudens die recht hebben op huurtoeslag is het belangrijk dat zij een woning kunnen huren met een huur onder de zogenaamde aftoppingsgrens. Tot nu toe hielden wij bij het bepalen van een nieuwe huurprijs geen rekening met deze aftoppingsgrenzen. Dat levert nu nog geen problemen op, maar in de toekomst wel. We zouden dan namelijk te weinig betaalbare woningen overhouden voor onze doelgroep. In het nieuwe beleid voor het bepalen van de huurprijs houden we hier wel rekening mee.

Eerlijke prijs-kwaliteit verhouding
De hoogte van de huur werd altijd bepaald door het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Een aantal jaar geleden is het WWS aangepast en maakt ook het energielabel hier onderdeel van uit. De komende jaren investeert Poort6 veel geld in het verbeteren van het energielabel van een groot deel van onze woningen. In het huidige systeem levert dit extra punten op. En dus ook een hogere huurprijs. Dat vinden wij geen goede ontwikkeling.

Wat verandert er?
We kijken bij het bepalen van de huurprijs voortaan vooral naar de kwaliteit van de woning. Het type woning, de locatie en grootte zijn daarbij het belangrijkste. Daarnaast houden we rekening met de aftoppingsgrenzen. Dit betekent dat we de huur van een leegkomende woning verhogen als die tot nu toe eigenlijk te goedkoop was. We zorgen er wel voor dat de nieuwe huurprijs acceptabel blijft en vragen nooit meer dan de maximaal redelijke huur die we wettelijk voor een woning mogen vragen. Is de woning minder waard en is de huurprijs dus eigenlijk te hoog? Dan verlagen we de huurprijs.

Wat betekent dit voor u?
De streefhuur is ingegaan op 1 februari 2018. Als we een leegkomende woning voor verhuur aanbieden, kan de gevraagde huurprijs dus zowel  hoger of lager zijn dan de huurprijs die een huurder in een naastgelegen woning nu betaalt. Het is uiteraard de bedoeling dat alle huren naar de streefhuur groeien. Maar we kunnen en willen de huurprijs niet fors veranderen terwijl een huurder nog in de woning woont. Het moment van afsluiten van het huurcontract is en blijft bepalend voor de hoogte van de huur. Bij zittende huurders verhogen of verlagen we de huurprijs in kleine stapjes via de jaarlijkse huurverhoging. Hoe we dat precies gaan doen, daarover zijn we nog in gesprek met de Huurdersvereniging Poort6 (HP6).

Mijn buurman betaalt minder huur voor een grotere woning. Hoe kan dat?

Zodra een woning leegkomt, kijken we opnieuw naar de huurprijs. Dat hebben we altijd al gedaan en dat blijven we doen. De manier waarop is alleen met ingang van 1 februari 2018 veranderd. Dit doen we om te voorkomen dat een deel van onze woningen te duur wordt en omdat we een eerlijke prijs-kwaliteit willen bieden. Als we een leegkomende woning voor verhuur aanbieden, kan het dus voorkomen dat de gevraagde huurprijs hoger of lager is dan de huurprijs die een huurder in een naastgelegen woning nu betaalt.

Het oude beleid voor het bepalen van de huurprijs hield namelijk geen rekening met de zogenaamde aftoppingsgrenzen. Dit is een belangrijke grens voor huishoudens die recht hebben op huurtoeslag. Dat levert nu nog geen problemen op, maar in de toekomst wel. We zouden dan namelijk te weinig betaalbare woningen overhouden voor onze doelgroep. In het nieuwe beleid voor het bepalen van de huurprijs houden we hier wel rekening mee.

Daarnaast werd de hoogte van de huur tot 1 februari vooral bepaald door het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Een aantal jaar geleden is het WWS aangepast en maakt ook het energielabel hier onderdeel van uit. De komende jaren investeert Poort6 veel geld in het verbeteren van het energielabel van een groot deel van onze woningen. In het huidige systeem levert dit extra punten op. En dus ook een hogere huurprijs. Dat vinden wij geen goede ontwikkeling. In het nieuwe beleid kijken we bij het bepalen van de huurprijs vooral naar de kwaliteit van de woning. Het type woning, de locatie en grootte zijn daarbij het belangrijkste.

Dit betekent dat we de huur van een leegkomende woning verhogen als die tot nu toe eigenlijk te goedkoop was. We zorgen er wel voor dat de nieuwe huurprijs acceptabel blijft en vragen nooit meer dan de maximaal redelijke huur die we wettelijk voor een woning mogen vragen. Is de woning minder waard en is de huurprijs dus eigenlijk te hoog? Dan verlagen we de huurprijs.

Het is de bedoeling dat alle huren naar binnen nu en een aantal jaar, naar de streefhuur groeien. Maar we kunnen en willen de huurprijs niet fors veranderen terwijl een huurder nog in de woning woont. Het moment van afsluiten van het huurcontract is en blijft bepalend voor de hoogte van de huur. Bij zittende huurders verhogen of verlagen we de huurprijs in kleine stapjes via de jaarlijkse huurverhoging. Hoe we dat precies gaan doen, daarover zijn we nog in gesprek met de Huurdersvereniging Poort6 (HP6).

Wat houdt streefhuur in?

De streefhuur is de huur die een nieuwe huurder gaat betalen als hij of zij een woning accepteert.

Wat is de streefhuur van mijn woning?

U kunt de streefhuur opvragen bij Poort6. Het is daarbij wel goed om te weten dat een streefhuur ieder jaar kan wijzigen. Net zoals bij een koopwoning, kan de prijs van een huurwoning op basis van type, locatie, en grootte ieder jaar net wat anders zijn.

Als het huis van mijn buren een lagere huurprijs krijgt, heb ik dan altijd teveel betaald?

Nee, dat is niet het geval. Wij hebben nooit een huurprijs gevraagd die hoger is dan de wettelijke, maximaal toegestane huurprijs. Daarnaast is de ingangsdatum van het huurcontract bepalend voor de huurprijs. We kunnen geen contracten openbreken om de huurprijs in één keer te verlagen of te verhogen. Dat kan niet, mag niet en zou ook problemen opleveren vanwege de regels rondom passend toewijzen. Daarom passen we de huur van zittende huurders in kleine stapjes aan bij de jaarlijkse huurverhoging. Dit kan dus zowel een huurverlaging als een huurverhoging zijn.

Waarom hebben jullie het streefhuurbeleid gewijzigd?

Wij hebben dit gedaan omdat we willen zorgen voor voldoende betaalbare woningen. Niet alleen nu, maar juist ook in de toekomst. Het oude streefhuurbeleid zou in de toekomst voor problemen gaan zorgen. Onze woningen zouden simpelweg te duur worden. Daarom hebben we gekeken naar een eerlijkere manier om de nieuwe huurprijs te bepalen, waarbij we vooral kijken naar een acceptabele huurprijs op basis van type, grootte en locatie. Huurders zijn op die manier beter af dan bij de het oude beleid waarbij we uitgingen van een maximaal redelijke huur op basis van het Woningwaarderingsstel (WWS).