Disclaimer

Dit is de officiële website van Poort6. Poort6 is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze inhoud actueel en juist te houden. Komt u desondanks fouten of verouderde informatie tegen, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt uw opmerking aan ons melden.
 
Wij streven naar goede en volledige informatievoorziening. Toch kunnen wij niet garanderen dat onze informatie continu juist is. Aan de informatie op www.poort6.nl kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade door onjuistheden en/of gedateerde informatie.
 
Copyright 
Al het materiaal dat getoond wordt op deze website is eigendom van Poort6 en is beschermd door copyright, handelsmerk en andere intellectuele rechten. Het materiaal mag alleen gebruikt en geprint worden voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. Het materiaal mag niet worden gereproduceerd, verspreid, verkocht of gepubliceerd zonder dat daarvoor schriftelijke goedkeuring van ons is verkregen.

Publiceren op www.poort6.nl
Poort6 is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van www.poort6.nl. Heeft u vragen of opmerkingen over de site, dan kunt u contact met ons opnemen. Het bieden van deze mogelijkheid betekent niet dat automatisch tot publicatie wordt overgegaan. Informatie kan zonder tegenbericht worden geweigerd, worden aangepast of zaken kunnen op een ander moment plaatsvinden dan gewenst. Over publiceren op www.poort6.nl wordt niet gecorrespondeerd.

E-mailcorrespondentie
Aan de inhoud van e-mails, verzonden door Poort6, kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in een e-mailbericht, inclusief eventuele bijlagen, kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De informatie kan privacygevoelig zijn en mag daarom niet openbaar gemaakt, gekopieerd of gebruikt worden zonder toestemming van Poort6. Poort6 staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mailberichten, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
Is een e-mail die wij hebben verzonden niet voor u bestemd? Wilt u dit dan aan ons melden? U mag de e-mail niet verder verspreiden. Omdat e-mail via derden verzonden kan worden, moet u bij het verzenden rekening houden met vertraging of fouten in de overdracht. Ook is het mogelijk dat een virus zich zonder ons medeweten via e-mail verspreidt.