Maken woningcorporaties winst?

13 maart 2018

Geen winstoogmerk
Corporaties zijn maatschappelijke ondernemingen, zonder winstoogmerk. Dat is voor Poort6 niet anders. Eén van onze speerpunten is betaalbaarheid. Daar werken wij dag in, dag uit, hard aan. Wij zijn een solide en financieel gezonde corporatie. Dit is erg belangrijk, want de opgave waar wij de komende jaren voor staan, is ontzettend groot. Wij moeten ons bezit energiezuiniger en duurzamer maken. Een voorzichtige schatting leert dat er de komende jaren € 34.000.000 nodig is om het gehele bezit van Poort6 gemiddeld op label B te krijgen. Gaan we nog een stapje verder richting energieneutraal of 0-op-de-meter, dan gaat dit nog veel meer kosten. Daarnaast blijft Poort6 investeren in vernieuwing van ons bezit, waar grote bedragen mee gemoeid zijn.

Ons huurverhogingsbeleid
In onze strategische koers kijken wij nadrukkelijk ook naar de groep huurders die moeite heeft om maandelijks rond te komen. Daar maken wij ons zorgen over. Daarom koersen wij op een zeer gematigd, inflatievolgend huurverhogingsbeleid, voor dit jaar en de komende jaren. Een huurverlaging is echter niet realistisch. We kunnen niet alles tegelijk: meer bouwen, complexen renoveren, meer verduurzaming én huurverlaging.

Belastingverhoging
Waar we als woningcorporatie verder mee te maken krijgen zijn allerlei belastingverhogingen die worden opgelegd door het kabinet. Deze komen bovenop de verhuurdersheffing (een belasting op sociale huurwoningen) die we al betalen. Het geld dat wij aan het Rijk over moeten maken, kunnen we niet besteden aan huurmatiging, nieuwbouw of het duurzamer maken van onze woningen. Deze hogere belasting staat dus eigenlijk haaks op de grote maatschappelijke behoefte aan meer, betaalbare en duurzame woningen. Daarnaast is het voor Poort6 helaas niet mogelijk om nieuwbouwkavels tegen een sociale grondprijs aan te kopen. Dit maakt het erg lastig, zo niet onmogelijk, om onze plannen voor nieuwbouwprojecten financieel mogelijk te maken.  

Waar komt de misrekening vandaan?
Wellicht dat de uitspraak van de Woonbond is gebaseerd op het feit dat woningcorporaties inmiddels verplicht zijn hun vastgoed te waarderen op marktwaarde. Een ingewikkeld verhaal dat er op neer komt dat onze woningen op papier in waarde zijn gestegen. Maar dat geld zit in de stenen van onze huizen en staat niet op onze bankrekening. We kunnen dat dus niet gebruiken om te investeren of de huur te verlagen.

Vertrouwen
Onze huurders kunnen er op vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met het geld dat wij via de maandelijkse huur ontvangen. Betaalbare en goede woningen, een goede dienstverlening en een financieel gezonde organisatie. Daar maken wij ons ons hard voor.