Reglement voor sloop, renovatie en dringende werkzaamheden

02 mei 2018

Het sociaal plan in het kader van de stedelijke vernieuwing dat in 2012 is vastgesteld, is inmiddels verlopen. Daarom stelde Poort6 in overeenstemming met HP6 en na overleg met de gemeente een nieuw reglement voor sloop, renovatie en dringende werkzaamheden op.

In het reglement staan regelingen voor wanneer u als huurder te maken krijgt met sloop, renovatie of dringende werkzaamheden ((groot) onderhoud). Wat zijn uw rechten en plichten als huurder? Kunt u wel of niet in uw woning blijven wonen? Als u moet verhuizen, is dat dan tijdelijk of definitief? Voor welke vergoedingen komt u als huurder in aanmerking? En op welke hulp kunt u rekenen? Voor al deze vragen stelde Poort6 het reglement voor sloop, renovatie en dringende werkzaamheden vast, dat ingaat vanaf 2018. Dit Reglement is alleen van toepassing op huurders met een vast huurcontract. Huurders met een tijdelijk huurcontract en huurders met een bruikleenovereenkomst kunnen hier geen aanspraak op maken.

Het reglement zelf is een formeel document vol met juridische formuleringen. Daarom maakten we een makkelijk leesbare samenvatting waarin de belangrijkste zaken voor u op een rij staan. Bekijk deze hier.