Open Monumentendag in Gorinchem

30 augustus 2018

Zaterdag 8 september is het Open Monumentendag. In heel Nederland kunt u deze dag meer dan vierduizend bijzondere monumentale panden gratis bezoeken. Ook in Gorinchem kunt u diverse (vesting)gebouwen bezoeken, waaronder twee panden van Poort6. Daarnaast kunt u deelnemen aan verschillende activiteiten. Een unieke kans om de vestingstad te ontdekken. Wist u dat Gorinchem de grootste authentieke vesting is van Nederland?

De monumentale panden van Poort6 die u 8 september kunt bezoeken zijn de R.K. Kerk aan de Kloostergang 2-326 en het Tuighuis aan de Boerenstraat 44-64. De gebouwen zijn geopend tussen 11.00 en 16.00 uur. Let op! De appartementen in beide gebouwen zijn bewoond en kunt u niet bezoeken. Wij vragen u om bij uw bezoek rekening te houden met de privacy van de bewoners.
 
R.K. Kerk
Tussen 1836 en 1838 kwam op deze locatie een kerkgebouw tot stand in neoclassicistische stijl. In oktober 1838 werd de kerk ingewijd. De nieuwe kerk is gewijd aan de Heilige Maagd Maria Onbevlekt Ontvangen en de H.H. Nicolaas Pieck en Gezellen. De plannen voor de bouw van de kerk werden vervaardigd door de Gorinchemse architect J. van Nune. Zij werden, zoals in deze tijd gebruikelijk was, beoordeeld en goedgekeurd door het Ministerie van Waterstaat. Het gebouw werd in 1984 naar ontwerp van architectenbureau Aart van Eck verbouwd tot 44 wooneenheden voor jongeren. Het pand is religieus erfgoed. 

Tuighuis 
Tot de gebouwen die in direct verband met de vesting stonden, behoort ook het complex van het Arsenaal aan de Boerenstraat dat doorloopt tot aan de Schuttersgracht. Het Tuighuis of Arsenaal is gebouwd in 1755. In 1753 besluiten gecommitteerde raden, die onder meer belast zijn met het toezicht op het krijgswezen per gewest, in de Boerenstraat een magazijn te laten bouwen voor de opslag van ammunitie. Het wordt gebouwd door Pieter Roomer naar ontwerp van Jan Philip Prevost, de controleur-generaal van ’s lands werken en fortificaties. Het pand is industrieel erfoed, was oorspronkelijk een magazijn en doet nu dienst als appartementencomplex. 

Meer informatie
Ga voor een volledig overzicht van de opengestelde monumenten en activiteiten naar www.openmonumentendag.nl of https://mooigorinchem.nl/nl/openmonumentendag