Onderzoek duurzame warmte Gildenwijk

30 januari 2019

Op deze avond werd een hele concrete eerste stap gezet met de ondertekening van de ‘Intentieverklaring Gildenwijk op duurzame warmte’.

Van het aardgas af
Gorinchem en Molenlanden vormen een Regionale Energie Strategie (RES)-regio. De gemeenten zoeken in samenwerking met de provincie en andere partijen in de regio naar oplossingen om de energietransitie hier te versnellen. Dat geldt voor zowel bedrijven, inwoners als maatschappelijke organisaties. 

Warmtenet Gildenwijk
Een alternatieve energievorm kan bijvoorbeeld geleverd worden door het aanleggen van een warmtenet. Die mogelijkheid wil Gorinchem onderzoeken voor de Gildenwijk. De gemeente, Poort6  de provincie, een energieleverancier, netbeheerder en het waterschap gaan gezamenlijk onderzoek doen naar duurzame energielevering in de wijk. Er worden verschillende duurzame warmtebronnen onderzocht, zoals aardwarmte, restwarmte van bedrijven en energie uit oppervlaktewater.

image

Samen met bewoners
Naast het milieu houden de partijen ook rekening met de portemonnee van de inwoners. Uitgangspunt is dat de energierekening in ieder geval niet hoger wordt. Maar een warmtenet zal er (samen met andere energievriendelijke maatregelen) waarschijnlijk voor zorgen dat de energielasten dalen. De vier partijen gaan met elkaar onderzoeken op welke wijze het vervangen van aardgas het beste kan gebeuren. Bij de plannen wordt een klankbordgroep van bewoners betrokken. De resultaten van de studie in de Gildenwijk worden voor de zomer 2019 verwacht. Voordat bewoners echt hun energie via het warmtenet zouden kunnen betrekken is het waarschijnlijk 2025.