Wat vindt u belangrijk?

13 mei 2019


In de vorige Repoorter hebben we het al aangekondigd, maar nu zijn we echt gestart met het grootschalige onderzoek naar datgene wat u belangrijk vindt. Uw mening is het uitgangspunt voor ons beleid en onze dienstverlening. Daarom willen we van u weten wat u belangrijk vindt in uw woning, de woonomgeving en onze dienstverlening? Wanneer voelt u zich thuis? Voor het antwoord op deze vragen, zijn we in maart gestart met een aantal klantenpanels. 

Op basis van de uitkomsten van deze klantenpanels hebben we een uitgebreide vragenlijst opgesteld. Alle huurders krijgen deze vragenlijst via de post of mail toegestuurd. Daarnaast gaan alle medewerkers van Poort6 langs bij een aantal willekeurige huurders om de vragenlijst persoonlijk door te nemen. Heeft u de vragenlijst niet ontvangen? Dan betekent dit dat u nog wordt gebeld om een afspraak te maken voor een huisbezoek. 

Alvast bedankt voor uw medewerking!