Open Monumentendag in Gorinchem

04 september 2019

Zaterdag 14 september is het Open Monumentendag. In heel Nederland kunt u deze dag meer dan vierduizend bijzondere monumentale panden gratis bezoeken en aan activiteiten deelnemen. Ook in Gorinchem. Onder andere kunt u deze dag een monumentaal pand van Poort6 bezoeken. 

Het monumentale pand van Poort6 is de R.K. Kerk aan de Kloostergang 2-326. Het gebouw is geopend tussen 11.00 en 16.00 uur. Op dit moment voeren wij onderhoud uit aan het gebouw waardoor het van top tot teen in de steigers staat. Aan de buitenzijde valt helaas dus niet zoveel te zien, maar u kunt wel binnen een kijkje komen nemen. ? Let op! De appartementen zelf zijn bewoond en kunt u niet bezoeken. Wij vragen u om bij uw bezoek rekening te houden met de privacy van de bewoners. 

R.K. Kerk
Tussen 1836 en 1838 kwam op deze locatie een kerkgebouw tot stand in neoclassicistische stijl. In oktober 1838 werd de kerk ingewijd. De nieuwe kerk is gewijd aan de Heilige Maagd Maria Onbevlekt Ontvangen en de H.H. Nicolaas Pieck en Gezellen. De plannen voor de bouw van de kerk werden vervaardigd door de Gorinchemse architect J. van Nune. Zij werden, zoals in deze tijd gebruikelijk was, beoordeeld en goedgekeurd door het Ministerie van Waterstaat. Het gebouw werd in 1984 naar ontwerp van architectenbureau Aart van Eck verbouwd tot 44 wooneenheden voor jongeren. Het pand is religieus erfgoed. 

Meer informatie
Ga voor een volledig overzicht van de opengestelde monumenten en activiteiten naar www.openmonumentendag.nl.