Poort6 tekent bezwaar aan tegen de verhuurderheffing

03 oktober 2019

Woningcorporaties betalen in 2019 1,7 miljard euro aan verhuurderheffing, een soort huurdersbelasting voor sociale huur. Het geld dat corporaties moeten afdragen kan niet meer besteed worden aan grote belangrijke opgaven binnen de woningmarkt. Denk daarbij aan duurzaamheid, betaalbaarheid of leefbaarheid. Daarom komen meer dan 180 woningcorporaties vandaag in actie en dienen zij bezwaar in tegen deze verhuurderheffing. Ook Poort6 doet mee aan deze actie.

Waarom doet Poort6 mee?
Marije Buursink, directeur-bestuurder van Poort6: “Wij doen mee met deze actie omdat we het onjuist vinden dat het geld dat onze huurders met elkaar opbrengen, wordt onttrokken aan de volkshuisvesting. En dat terwijl er zoveel belangrijke vraagstukken opgelost moeten worden. In grote steden gaat het met name om het woningtekort. Voor Gorinchem gaat het vooral om opgaven uit de woonvisie op het gebied van woningkwaliteit, duurzaamheid, betaalbaarheid, leefbaarheid en wonen & zorg. In 2019 betaalt Poort6 zo’n 5 miljoen euro aan verhuurderheffing. Dat is een enorm bedrag. Met dit geld zouden we bijvoorbeeld ook 1.100 woningen van zonnepanelen kunnen voorzien. Het bezwaar maken we niet om een juridische strijd aan te gaan, maar om te laten zien dat we principieel tegen de verhuurderheffing zijn.”

Zo snel mogelijk van tafel
Harry Vendel, voorzitter van Huurdersvereniging HP6, maakt zich grote zorgen over de betaalbaarheid en de verduurzaming en staat achter het initiatief van Poort6 om bezwaar in te dienen tegen de verhuurderheffing. “De betaalbaarheid staat onder grote druk. Huurders komen steeds meer in de knel te zitten. Dat vinden wij onaanvaardbaar. De door de centrale overheid opgelegde verhuurderheffing is naar de mening van HP6 niets meer dan een ordinaire belasting. Dit is geld dat door onze huurders is opgebracht. Deze moet zo snel mogelijk van tafel om de echte problemen, zoals betaalbaarheid en zeer noodzakelijke klimaatmaatregelen adequaat op te lossen.”

Twee maanden huur in de staatskas
Woningcorporaties halen hun inkomsten uit de huur die huurders elke maand betalen. Inmiddels verdwijnt van elke huurder twee maanden huur direct in de staatskas. Op die manier betalen mensen in een sociale huurwoning extra belasting. Geld dat niet geïnvesteerd kan worden in onderhoud en verduurzaming van hun woningen en nieuwe betaalbare woningen. Deze extra belasting is ooit ingevoerd in de economische crisis om de staatskas op orde te krijgen. Nu de regering een begrotingsoverschot heeft zou dit geld volgens de corporaties weer bestemd moeten worden voor de woningmarkt. En dus maken zij principieel bezwaar tegen het betalen van de verhuurderheffing met als doel Den Haag ertoe te bewegen de extra huurdersbelasting af te schaffen of op z’n minst het geld te investeren in de woningmarkt.