Meer sociale huurwoningen, betere isolatie en leefbare wijken

24 februari 2021
Het doel van deze prestatieafspraken is om te zorgen voor een betaalbaar, duurzaam, zorgzaam en veilig thuis voor alle inwoners van Gorinchem. Dit jaar hebben de gemeente, Poort6 en huurdersvereniging HP6 voor het eerst de afspraken voor 4 jaar vastgelegd. Hiermee verwachten ze nog betere resultaten te kunnen halen. Daarvoor werden ieder jaar opnieuw afspraken gemaakt.
 
Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid
Wethouder Ro van Doesburg, gemeente Gorinchem: “Opnieuw hebben we in goed overleg met Poort6 en huurdersvereniging HP6 de ‘Prestatieafspraken’ gemaakt. Het is prettig dat die samenwerking zo goed loopt en iedereen echt zijn verantwoordelijkheid wil nemen. Ik vind het vooral goed dat we hebben afgesproken om meer sociale huurwoningen te bouwen. Hiermee sluiten we aan op de resultaten van de woningmarktanalyse die we het afgelopen jaar samen hebben uitgevoerd. Ook zorgen we samen voor een goede huisvesting van kwetsbare doelgroepen en de begeleiding die daarbij nodig kan zijn. Dat is heel wezenlijk. In Gorinchem moet iedereen een veilig en zorgzaam thuis kunnen vinden.”
 
Wonen met zorg, leefbare wijken en buurten
Marije Buursink, directeur-bestuurder Poort6: “Deze prestatieafspraken zijn een logisch vervolg op de Woonvisie en op de nieuwe koers van Poort6; #WIJ. Ze weerspiegelen de goede samenwerking maar vooral de gezamenlijk ambitie die we hebben voor goed wonen in onze stad. Ook ik ben erg blij dat we samen kijken naar het realiseren van meer sociale huurwoningen en hoe we deze goed over de stad kunnen verdelen. Onze huidige huurders merken waarschijnlijk het meest van de maatregelen voor het verduurzamen van de woningen, zoals isoleren en zonnepanelen. Maar ik hoop ook dat onze inzet zichtbaar wordt als het gaat om wonen met zorg, leefbare wijken en buurten. We werken ook daarin echt als partners samen. We hebben de prestatieafspraken dus niet alleen gezamenlijk opgesteld, we gaan deze ook gezamenlijk uitvoeren.”
 
Het zijn hele realistische afspraken
Harry Vendel, voorzitter van HP6: “Als huurdersvereniging zijn we vooral blij dat het hele realistische afspraken zijn. Huurders van Poort6 kunnen in sommige gevallen resultaten van prestatieafspraken rechtstreeks in hun portemonnee merken. Als Poort6 investeert in het isoleren van woningen en het plaatsen van zonnepanelen, dan betaal je daar als huurder een bijdrage voor. Maar daarna gaan wel je woonkosten omlaag omdat je minder geld kwijt bent aan elektriciteit. Wat ik ook een heel belangrijke afspraak vind, is het mogelijk aanleggen van een warmtenet in de Gildenwijk. Het uitgangspunt van Poort6 daarbij is dat het warmtenet zelf nooit duurder mag zijn dan wat huurders tot nu toe betalen. Dat vind ik een goede zaak. Want uiteindelijk gaat het om de betaalbaarheid van datgene wat je huurt.”