Nieuwbouw Van Zomerenlaan / D.F. Pauwstraat

Omschrijving

De 89 woningen in de Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat  zijn vorig jaar door Poort6 onklaar gemaakt. De woningen zijn afgesloten van de nutsvoorzieningen en het aanwezige asbest in de woningen en bergingen is verwijderd. Komend najaar start de sloop van deze woningen.

Nieuwbouw
Het voorstel voor de nieuwbouw op deze locatie werken we op dit moment verder uit. Het uitgangspunt is om hier 90 tot 100 eengezinswoningen te bouwen. Bij de verdere uitwerking kijken we ook naar actuele ontwikkelingen rondom duurzaamheid. We streven ernaar om in 2020 met de nieuwbouw te starten.

Op dit moment hebben wij nog geen informatie over huurprijzen en grootte van de nieuw te bouwen woningen. Zodra hier meer over bekend is, voegen wij deze informatie hier toe. 

Beschermde diersoorten
De echte sloop kan pas in het najaar beginnen omdat er in het gebied zeldzame diersoorten zoals de gierzwaluw, huismus en vleermuis aanwezig zijn. Omdat huismussen en gierzwaluwen in de maand september wegtrekken, mogen we pas in het 4e kwartaal van 2019 verder gaan met slopen. Hiervoor hebben wij een ontheffingsaanvraag ingediend bij de provincie. In de nabije omgeving hebben wij begin dit jaar verschillende vogelkasten geplaatst, zodat de vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen zich hier naar toe kunnen verplaatsen. 

Aantal bomen blijft staan
Samen met het ecologisch bureau dat bij het flora - en fauna onderzoek betrokken is en sloopaannemer Oranje BV, heeft Poort6 gekeken of er in de tussentijd toch aanvullende werkzaamheden mogelijk zijn. Een aantal bomen blijft staan vanwege het broedseizoen van beschermde diersoorten. Maar zonder afbreuk te doen aan de Wet Natuurbescherming, kunnen we wel een deel van het aanwezige groen, los materiaal en schuttingen weghalen. Hiermee starten we in de eerste week van maart.

Veiligheid
Ook de bergingen zijn niet relevant voor de aangetroffen beschermde diersoorten. Vanwege de veiligheid heeft Oranje BV daarom op verzoek van Poort6 een aanvraag ingediend bij de gemeente voor het weghalen van deze bergingen. Of hier toestemming voor wordt gegeven, dat wordt in de loop van volgende week duidelijk. 

Woningtype

eengezinswoningen

Soort woning

huurwoningen

Bouwjaar

2020