Onderhoud Valkenierweg/Kennelweg

Inleiding Hoe betrek je bewoners nu echt bij een onderhoudsproject of leefbaarheid? Bij de 126 portiekwoningen aan de Valkeniersweg/Kennelweg kozen we voor een nieuwe aanpak. Met een hapje en een drankje stonden we vorig jaar vijf avonden op de stoep voor de woningen om met de bewoners in gesprek te gaan. Als mensen niet kwamen, belden we persoonlijk bij de bewoners aan en zijn we in gesprek gegaan. Bewoners waardeerden het zeer dat we de moeite namen om naar hen toe te komen en persoonlijk te spreken.
Omschrijving

Mensen leren kennen
Er speelden verschillende zaken op het gebied van leefbaarheid rond de flats. Er zijn veel nieuwe bewoners en er is een diversiteit aan leefstijlen en culturen. Daarnaast wilde Poort6 onderhoud uitvoeren aan de woningen. Om te bepalen wat nodig was, vonden we het belangrijk dat we de mensen eerst leerden kennen. Om te horen waar zij tegenaan lopen en wat hun wensen zijn. In totaal hebben we met 80 bewoners hierover gesproken. We hebben onze huurders ook gevraagd of ze verder wilden meepraten over leerbaarheid en onderhoud. Tien mensen hebben zich hiervoor aangemeld en met hen zijn we verder in gesprek gegaan over de uitkomsten van de gesprekken. Gezamenlijk hebben we besloten om eerst het plan voor het onderhoud op te pakken en vervolgens aan de slag te gaan met zaken op het gebied van leefbaarheid.

De werkzaamheden
Bijzonder aan dit project is dat we ook gelijk Constructif (voorheen aannemer De Kwaasteniet) hebben betrokken. Met dit bedrijf werken we via het resultaatgericht samenwerken. Het resultaatgericht samenwerken kost in het begin meer tijd, maar het plan werd daardoor wel veel beter gedragen door de bewoners en is toekomstbestendiger. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De woningen hebben onder andere een nieuw ventilatiesysteem op basis van een CO2-sensor en nieuwe draai-kiepramen met ventilatieroosters. Ook de buitenzijde kreeg een opknapbeurt. 

Instructiefilmpje voor bewoners voor het ophangen van (rol/vouw)gordijnen.

 

Wijk

Haarwijk

Straat

Valkeniersweg/Kennelweg

Start uitvoering

in uitvoering