Afdelingen

Bij Poort6 werken we in verschillende afdelingen en teams.

Wonen
Deze afdeling bestaat uit de teams Stad & Buurt en Klant & Service. Stad & Buurt is actief in het wijkbeheer, het sociaal beheer en werkt aan de leefbaarheid in de wijken. De medewerkers Klant & Service zijn het eerste aanspreekpunt voor onze huurders, woningzoekenden en andere klanten. Daarnaast regelen de woonmakelaars de verhuur van onze woningen.

Vastgoed
De afdeling Vastgoed zorgt ervoor dat de woningen van Poort6 goed onderhouden en veilig zijn. Deze afdeling houdt zich bezig met het service onderhoud, planmatig onderhoud, de vastgoedadministratie, renovatie en nieuwbouw. 

Bedrijfsvoering
Binnen deze afdeling kennen we zes vakgebieden: Financiën, Communicatie, Secretariaat, ICT, Facilitair en P&O. De collega's van deze teams zorgen ervoor dat onze werkprocessen gesmeerd verlopen en iedereen zich senang kan voelen in onze organisatie. 

Strategie
Het team strategie adviseert over en maakt het beleid van Poort6. Zij houden in- en externe ontwikkelingen in de gaten om zo nodig de strategie van onze organisatie daarop aan te passen.

Control
De controller is een zelfstandige stafadviseur van onze bestuurder. De controller controleert en adviseert over de (economische) bedrijfsvoering van Poort6.