Alle vacatures

Lid Raad van Commissarissen – profiel volkshuisvesting

Op voordracht van onze huurdersorganisatie HP6

Heb jij een volkshuisvestelijk hart en een gevarieerd netwerk? Ben je een ervaren sparringpartner op bestuurlijk niveau en aarzel je niet om ook naar jezelf en je eigen rol te kijken?  Ben je continu bereid te zoeken naar de balans in polariteiten? Tussen weten en vertrouwen, tussen op afstand en nabij, tussen zeker weten en samen zoeken? Van waarde toevoegen en geen lijstjes vinken! Dan zijn wij op zoek naar jou!

verbinder | balans | integer | objectief | Gorinchem

Als generalisten heeft de RvC een helikopterview. Daarnaast heeft ieder van ons een specifiek(e) aandachtsgebied of invalshoek. Eigenaarschap staat bij ons centraal; vanuit een organisatie die richting, ruimte en vertrouwen geeft. Daarmee hebben we zelf ook een eigen verantwoordelijkheid (zogenoemde ‘informatiehaalplicht’). Indien nodig winnen we informatie in bij functionarissen en/of externe adviseurs van Poort6. Soms nodigen we hen uit bij onze vergaderingen. Vanzelfsprekend doen we dat in alle openheid richting de bestuurder. Je herkent je in de grondhouding van onze RvC.

 • De dialoog voeren met als doel een breed beeld te vormen voor integrale besluitvorming.
 • Nieuwsgierig naar overwegingen.
 • Luisteren naar onderbuikgevoel en de kunst van het vragen stellen verstaan.
 • Niet in een bubbel zitten maar soms ook met de voeten in de klei, tussen medewerkers, huurders en samenwerkingspartners.
 • Besluitvaardig, resultaatgericht en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren.
 • Integer, onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van belangenverstrengeling.
 • Uitgaan van de bedoeling; oog voor de kaders en gevoel bij toezichthouden op een netwerkorganisatie.

Wat zoekt HP6 in jou

Een betrokken huurderscommissaris die waarde hecht aan diversiteit. Met visie op en passie voor de sociale huisvesting. Iemand die vooruit kijkt met inzicht in- en gevoel voor de maatschappelijke en volkshuisvestelijke ontwikkelingen en verhoudingen. Naast vakinhoudelijke expertise heb je bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring met de afweging van belangen en collectieve besluitvorming. Ook heb je voldoende tijd beschikbaar om je in te zetten. HP6 vraagt jou het volgende:

 • In al je overwegingen neem je de huurder als vertrekpunt.
 • Je weet wat het betekent om aangewezen te zijn op een sociale huurwoning en wilt de stem van onze huurders op de RvC tafel vertegenwoordigen.
 • Het liefst heb je aantoonbare sociale binding met en zicht op leefbaarheidsvraagstukken in Gorinchem.
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Kennis en/of ervaring op het gebied van volkshuisvesting, sociale en demografische processen op lokaal/ regionaal niveau.

Vergoeding

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging. De vergoeding is conform de beroepsregel van de VTW.

Hier kom je terecht

#WIJ zijn Poort6. Een corporatie die midden in Gorinchem staat en vanuit verbinding keuzes maakt. Je staat in verbinding met onze huurders, partners in de stad en 70 collega’s. Samen bieden wij zo’n 15.000 inwoners een thuis in de grootste vestingstad van Nederland. #WIJ:

 • werken met ons hart en hoofd;
 • geven thuis;
 • bouwen samen aan krachtige wijken;
 • bieden een goed en betaalbaar thuis;
 • verbinden wonen met zorg;
 • werken natuurlijk aan een duurzaam thuis.

Hiervoor hebben wij een pact gesloten. Met onze huurders en partners. Want wij kunnen en willen het niet alleen doen. Daarom laten we elkaar niet los voordat er een concreet perspectief of oplossing in zicht is voor de opgave, de vraag of het probleem waarvoor we bij elkaar zijn. Wij zetten ons graag in voor goed wonen in Gorinchem. Elke dag opnieuw.

Ben #JIJ ook #WIJ?

De uitgebreide profielschets kun je hieronder downloaden. Word jij blij van deze rol? Solliciteer nu en wie weet ontmoeten #WIJ elkaar binnenkort. Wij zijn benieuwd naar wie jij bent en wat jouw talenten zijn. Stuur je sollicitatie voor 27 juni naar jhofmans@poort6.nl

Nog vragen?

Neem dan contact op met Joyce Hofmans, bestuurssecretaris a.i. op telefoonnummer 06 36 00 35 59 of via de mail: jhofmans@poort6.nl.

Profielschets downloaden