Zelf klussen

Wij vinden het belangrijk dat u van uw huis een thuis kunt maken. Zodat u met plezier in uw woning woont. Naast het inrichten van uw huis naar uw eigen smaak, wilt u misschien ook zelf iets veranderen in uw woning. In de brochure ‘Zelf klussen in huis’ hebben we de spelregels voor u op een rij gezet. Zo weet u precies waar u op moet letten voordat u gaat klussen. Op deze manier zorgen we er met elkaar voor dat uw woning netjes, van goede kwaliteit en veilig blijft.

In de brochure vindt u een klussenlijst. Hierin staat per klus:

  • of u deze mag uitvoeren
  • of u vooraf toestemming moet vragen
  • met welke voorwaarden u rekening moet houden
  • of de verandering overgenomen kan worden door de nieuwe huurder
  • of u een vergoeding kunt ontvangen op het moment dat u gaat verhuizen
  • of de klus vanwege de veiligheid niet mag worden uitgevoerd.

Wij wensen u alvast veel klusplezier.

Voor welke klussen moet ik toestemming aanvragen?

De ene verandering is ingrijpender dan de andere. Daarom heeft u voor een aantal veranderingen vooraf toestemming van ons nodig. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van een dragende wand. In de brochure ‘Zelf klussen in huis’ vindt u terug welke klussen u uit mag voeren en voor welke veranderingen u toestemming aan moet vragen.

Hoe vraag ik toestemming aan om te klussen?

Dit gaat het makkelijkst via Mijn Poort6. Hierop staat een formulier om uw klus aan te vragen. Daarbij heeft u ook de mogelijkheid om tekeningen of foto’s toe te voegen. U ontvangt binnen twee weken van ons een reactie per brief of mail. Daarin staat of u toestemming ontvangt, geven wij u informatie over het onderhoud en leggen wij uit waar u op moet letten als u gaat klussen.

Wordt uw aanvraag niet goedgekeurd? Dan vertellen we waarom. In een aantal gevallen geven we aan of het mogelijk is om onder andere voorwaarden wel toestemming te krijgen.

Kan ik een monteur van Poort6 inhuren voor klussen in mijn woning?

Onze monteurs zijn niet beschikbaar om in te huren voor klussen in of om uw woning. Zij hebben al hun tijd nodig voor het verhelpen van storingen en het doen van reparaties in opdracht van Poort6.

Ik heb geklust in mijn woning. Kan ik een vergoeding krijgen als ik verhuis?

In de meeste gevallen niet. Poort6 geeft alleen bij een aantal veranderingen een vergoeding. Dit geldt voor aanpassingen die kunnen zorgen voor een waardevermeerdering van uw woning. Denk aan het plaatsen van een nieuwe keuken. Meer informatie hierover vindt u in de brochure ‘Zelf klussen in huis’.

Ik heb geklust in mijn woning. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud?

Als u een verandering in uw woning aanbrengt, bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan. Op het moment dat u gaat verhuizen en de verandering mag achterblijven in de woning, neemt Poort6 of in sommige gevallen de nieuwe huurder het onderhoud over. Meer informatie hierover vindt u in de brochure ‘Zelf klussen in huis’.

Hoe vraag ik een medische aanpassing aan?

Wilt u iets in uw woning veranderen vanwege uw gezondheid? Neem dan eerst contact op met de gemeente. Mogelijk valt de aanpassing onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Ik heb in het verleden tijdelijk toestemming gekregen, geldt voor mij ook het nieuwe klusbeleid?

Ja, ook voor u gelden de spelregels van ons nieuwe klusbeleid (datum: 12 maart 2019). Behalve als eerder gemaakte afspraken gunstiger voor u zijn. Dan houden we ons daaraan. Uiteraard is het niet nodig om opnieuw toestemming bij ons aan te vragen.