Warmtenet in de Gildenwijk

In het landelijke Klimaatakkoord staat dat 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen vóór 2050 van het aardgas af moeten. Door over te stappen op duurzame energie kunnen we de CO2-uitstoot flink verminderen. Ook in Gorinchem gaan woningen over op duurzame energie. Samen met de gemeente en andere partijen zijn we volop bezig met de voorbereidingen.

Gildenwijk als eerste
Woningen kunnen we niet ‘zomaar’ van de gasleiding loskoppelen. Eerst moeten we ze goed isoleren en zorgen voor een andere manier van verwarmen. Dat gaat het gemakkelijkst in woongebouwen, waar één centrale installatie veel woningen verwarmt. Bij woningen uit de jaren 60 en 70 valt de meeste energiewinst te behalen. In de Gildenwijk hebben we veel van dit type huurwoningen. Daarom is dat de eerste wijk die we van duurzame energie willen voorzien.

Eind 2020 definitief besluit
We onderzoeken in de Gildenwijk of we een warmtenet aan kunnen leggen. Dat is een systeem van ondergrondse buizen die warm water door de wijk vervoeren. Dit doen we samen met de gemeente en een aantal andere partijen. Aan het einde van dit jaar wordt besloten of een warmtenet in de Gildenwijk mogelijk is. Als dat besluit positief is, dan worden de eerste woningen in de Gildenwijk vanaf 2022 aangesloten op het warmtenet. 

Wat betekent dit voor mij?
We onderzoeken nu vooral of het technisch en financieel haalbaar is om een warmtenet aan te leggen. Wat dit precies voor bewoners gaat betekenen, weten we nu nog niet. Daarover hoort u later meer.