Warmtenet in de Gildenwijk

In het landelijke Klimaatakkoord staat dat 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen vóór 2050 van het aardgas af moeten. Door over te stappen op duurzame energie kunnen we de CO2-uitstoot flink minder maken. Ook in Gorinchem gaan woningen over op duurzame energie. Samen met de gemeente en andere partijen zijn we volop bezig met de voorbereidingen.

Woningen kunnen we niet ‘zomaar’ van het gas af halen. Eerst moeten we ze goed isoleren en zorgen voor een andere manier van verwarmen. Dat gaat het gemakkelijkst in woongebouwen, waar één centrale installatie veel woningen verwarmt. Bij woningen uit de jaren 60 en 70 valt de meeste energiewinst te behalen. In de Gildenwijk hebben we veel van dit soort huurwoningen. Daarom is dat de eerste wijk waar we met duurzame energie aan de slag willen.

De gemeenteraad heeft op 23 februari 2021 ingestemd met de komst van het warmtenet in Gorinchem.

Alvast een aantal vragen en antwoorden over het warmtenet in de Gildenwijk

Wat is een warmtenet?
Een warmtenet bestaat uit buizen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Met dat warme water kunnen we woningen en gebouwen verwarmen. Na gebruik stroomt het afgekoelde water door de leidingen terug. Hierna kan dit water weer opnieuw verwarmd worden. Er zijn verschillende, duurzame bronnen waar warmte vandaan gehaald kan worden. Voor het warmtenet in de Gildenwijk halen we voor Fase 1 warmte uit afvalwater en uit het water van kanaal van Steenenhoek. Dit water wordt met een warmtepomp opgewarmd tot minstens 70 graden, zodat warm genoeg is om uw woning te verwarmen.

Waarom een warmtenet?
De meeste mensen koken nog op aardgas en de meeste huizen worden nog verwarmd met aardgas. In het landelijke Klimaatakkoord staat dat in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af moeten. Niet in één keer, maar stap voor stap en per wijk. Ook in Gorinchem gaan we hiermee aan de slag. Uit onderzoek blijkt dat een warmtenet een goed alternatief is voor aardgas in de Gildenwijk. Want hiermee kunnen we in één keer heel veel woningen en bedrijfspanden duurzaam verwarmen. De warmte van het warmtenet in de Gildenwijk komt uit een duurzame bron. Daarmee levert de Gildenwijk een bijdrage aan het verlagen van de CO2-uitstoot in onze gemeente. Wel zo prettig en goed voor het milieu.

Welke woningen en flatgebouwen in de Gildenwijk worden in Fase 1 aangesloten op het warmtenet?
De komende vier jaar sluiten we bijna 1.000 woningen in de Gildenwijk aan op het warmtenet. Ook het kantoor van Poort6 en het stadhuis van Gemeente Gorinchem worden aangesloten. De volgende woningen gaan we in Fase 1 aansluiten:

Waar                                   Wanneer

Gildenweg 83-119               2022
Chirurgijnstraat 2-14            2022
Schilderstraat 1-13              2022
Gruttershof 2-26                  2022
Rietdekkerstraat 2-22          2022
Munter- en Tichelaarflat      2022
Alexanderflat                       2022
Frisoflat                               2023
Kremlin 2                             2024
Schelluinsevliet                   2025
Gildenhof                            2025

Kan ik kiezen of ik aangesloten word op het warmtenet?
Het aansluiten op het warmtenet gaat per woongebouw of rij van woningen. Wij vragen de huurders straks van tevoren of ze hiermee akkoord gaan. Als 70% van alle huurders akkoord is, sluiten we het hele gebouw aan op het warmtenet. Als minder dan 70% van de huurders akkoord is, gaat het aansluiten op het warmtenet niet door.

Ik heb nog veel vragen. Hoe krijg ik daar antwoord op?
We kunnen ons voorstellen dat u nog meer vragen heeft. Daarom krijgt u ruim voordat we starten persoonlijk uitgebreide informatie van ons. Bijvoorbeeld over wanneer we bij uw woning aankomen, wat we precies willen gaan doen en wat de gevolgen zijn.