Lees voor
Naar nieuwsberichten

Hoe werkt de 70% draagvlakregeling?

Voor huurders is een renovatie of het aanbrengen van energiebesparende maatregelen vaak een grote ingreep. Wanneer mogen wij een renovatie of energiebesparende maatregelen uitvoeren? Als minstens 70% van de huurders daarmee akkoord gaat. Wij vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk draagvlak onder huurders is hiervoor. Daarom houden wij voor elke renovatie of energiebesparende maatregelen een draagvlakmeting.

Hoe doen we dat, een draagvlakmeting?
Stel, u woont in een woning die we willen renoveren of verbeteren. Hoe gaat dat in z’n werkt?

  1. Wij onderzoeken eerst uitgebreid welke werkzaamheden er moeten gebeuren in het gebouw en aan uw huis. Wat is bijvoorbeeld nodig om uw huis beter te isoleren? Dat doen we samen met specialisten en met u als bewoners.
  2. Daarna maken we een plan voor de werkzaamheden. We schrijven op wat we gaan aanpassen in het huis en hoe we dat doen. En we berekenen of we hiervoor huurverhoging vragen en hoeveel dat is.
  3. Soms maken we een modelwoning klaar. U kunt deze bezoeken om een beter beeld te krijgen bij wat er gaat gebeuren in en aan uw huis.
  4. Alle huurders krijgen uitgebreid informatie over de renovatie of energiebesparende maatregelen. Dit kan een brochure zijn, een website, een film, een fotoboek. We vinden het belangrijk dat u weet wat er gaat gebeuren.
  5. U krijgt een persoonlijk gesprek met een bewonersconsulent. Daarin leggen we alles uit en kunt u vragen stellen. Als maatwerk nodig is door uw situatie dan bespreken we dat. Ook kunt u persoonlijke keuzes (denk aan voorkeur voor kleuren) aan ons doorgeven.
  6. Wij vragen of u akkoord gaat met het plan. U krijgt tijdens het gesprek een instemmingsformulier mee. U heeft ongeveer 2 weken de tijd om dit in te leveren.

Krijg ik een vergoeding voor de overlast tijden de werkzaamheden aan mijn huis?
Als we veel veranderen aan de woning, stellen we soms een keuzebudget beschikbaar. Daarmee kunnen bewoners kiezen voor bijvoorbeeld aanvullende werkzaamheden. Wanneer we u woning op het warmtenet aansluiten, krijgt u van Poort6 een geldbedrag voor een pannenset en kooktoestel. Dit omdat de gasaansluiting in uw woning wordt verwijderd en u elektrisch gaat koken.

Is er een keuzebudget en heeft u tegen het plan gestemd, maar is wel de 70% gehaald? Dan heeft u recht op hetzelfde budget dat alle andere huurders ontvangen.

Wat is het gevolg als minstens 70% van de huurders instemt?
Dan is het volgens de wet een redelijk voorstel. Wij starten dan met de voorbereidingen voor de uitvoering. Heeft u tegen het plan gestemd? Dan heeft u 8 weken de tijd om het plan aan te vechten bij de rechter. U moet dan laten zien dat het voorstel niet redelijk is.

Wat is het gevolg als minder dan 70% van de huurders instemt?
Dan kunnen we een paar dingen doen:

  1. Naar de rechter stappen. We moeten dan laten zien dat het voorstel redelijk is zodat de rechter ons in het gelijk stelt.
  2. Het plan aanpassen en dan nog een keer draagvlak ophalen bij alle huurders.
  3. Niks doen en verder gaan naar het volgende gebouw.

Wij vinden het belangrijk dat er voldoende draagvlak is onder onze huurders. Onze voorkeur gaat uit naar optie 2 of 3. We willen altijd dat minstens 70% van de huurders instemt met het plan.

Hoe bewijzen we dat we 70% hebben gehaald?
U kunt zich voorstellen dat we niet alle instemmingsformulieren openbaar kunnen maken. Dat mag niet door de privacywet. En niet alle huurders vinden het prettig dat iedereen kan zien of ze voor of tegen hebben gestemd. We vinden het wel belangrijk om te laten zien dat we echt 70% hebben gehaald. Hoe kunnen we dat bewijzen? We laten elke draagvlakmeting over het warmtenet tellen door een notaris. Deze stelt een verklaring op of de draagvlakmeting gehaald is. Hieronder vindt u als voorbeeld de notarisverklaring van de Willem-Alexanderflat.

Waarom koppelen we de renovatie aan het warmtenet?
Sommige huurders vragen ons waarom ze alleen kunnen instemmen met de renovatie of de energiebesparende maatregelen samen met het warmtenet. Dus waarom ze niet de renovatie kunnen krijgen zonder een aansluiting op het warmtenet. Als we een woning renoveren, willen we dat deze weer klaar is voor zeker 25 jaar. We kijken dan ook naar de manier waarop de woning wordt verwarmd. Vaak is de cv-ketel aan vervanging toe in de gebouwen waar we renoveren. In dat geval is het geen optie om een nieuw cv-ketel te plaatsen. Er is zelfs een wet in de maak die zegt dit vanaf 2026 niet meer mag. Als woningcorporatie leveren wij ook een bijdrage aan de overgang naar een duurzame manier van verwarmen. In de Gildenwijk is dat het warmtenet. De warmte voor het warmtenet Gorinchem is duurzaam en komt uit een lokale bron. Het rioolwater en over een paar jaar ook uit het kanaal van Steenenhoek.

We hopen dat u na het lezen van dit bericht meer inzicht heeft in de 70% draagvlakregeling. We doen er alles aan om dit zo open mogelijk te doen. De keuze voor wel of niet renoveren ligt echt bij de huurders.

Meer interessante nieuwsberichten