Lees voor
Tips & Informatie

Alles over de huurverhoging in 2024

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huur aan die je voor je woning betaalt. Hierover krijgen alle huurders altijd voor 1 mei een brief. Dit jaar ligt de brief rond 23 april op de mat. Hoe hoog is de huurverhoging dit jaar? En waarom vragen wij een huurverhoging? In dit artikel lees je hier meer over.

De belangrijkste taak van Poort6 is het bouwen, verhuren en onderhouden van woonruimte voor mensen die ons nodig hebben. Dat kost veel geld. Wij zijn er om huurders een fijne plek te bieden om te wonen. Niet om winst te maken. Maar net als in de wereld om ons heen, worden ook voor ons de kosten elk jaar hoger. Kosten van reparaties, van nieuwbouw maar bijvoorbeeld ook van verzekeringen. Daarnaast vraagt de overheid veel van ons. Zoals het verduurzamen van woningen. Dit vinden wij ook belangrijk. De huur die wij binnenkrijgen is niet genoeg om al deze kosten te kunnen betalen. Daarom sluiten wij bijvoorbeeld ook leningen af. En daarom hebben wij ook de huurverhoging nodig.

We overlegden meerdere keren met Huurdersvereniging HP6
HP6 was kritisch over de hoogte van de huurverhoging. Dat begrijpen wij heel goed. Want deze huurverhoging is voor een deel van de huurders geen fijn bericht. We gingen daarom ook in gesprek met leden van bewonerscommissies.  Om ook aan hen uit te leggen waarom wij dit voorstel doen. En alle vragen te beantwoorden. Ook al blijft de boodschap niet fijn, de leden van de bewonerscommissies begrepen wel dat de huurverhoging belangrijk is om ervoor te zorgen dat Poort6 financieel gezond blijft. Nu en in de toekomst. Daarom heeft HP6 met steun van de bewonerscommissies uiteindelijk een positief advies gegeven op het voorstel voor de huurverhoging.

De huurverhoging voor sociale huurwoningen is dit jaar maximaal 5,8%
De overheid bepaalt ieder jaar de regels voor de huurverhoging die we mogen vragen. Dit jaar is de afspraak dat de huren niet harder mogen stijgen dan de cao-lonen en uitkeringen. En die stegen vorig jaar met 5,8%. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat het deel van je inkomen dat je kwijt bent aan huur gelijk blijft of minder wordt. Gemiddeld moet de huurverhoging op 5,3% uitkomen. Dat betekent dat de huurverhoging voor een sociale huurwoning dit jaar tussen de 0 en 5,8% ligt.

Wij vragen minder dan de maximale huur die wij mogen vragen
Hoeveel huurverhoging je vanaf 1 juli precies gaat betalen, hangt af van de streefhuur van jouw woning. Iedere woning heeft een maximale huurprijs die we voor die woning mogen vragen. De huurprijs die wij voor jouw woning vragen, ligt gemiddeld 25% lager dan deze maximale huurprijs. We noemen dit de streefhuur. Deze streefhuur stellen we ieder jaar opnieuw vast.

De streefhuur hangt niet alleen af van het type woning
Maar ook van de doelgroep die we de kans willen geven om met hun inkomen in die woning te kunnen wonen. De streefhuur van 2 woningen in dezelfde straat, kan dus van elkaar verschillen. Zit de huur van jouw woning boven de streefhuur? Dan krijg je 0% huurverhoging. Zit de huur van jouw woning onder de streefhuur? Dan krijg je een huurverhoging tussen de 0 en 5,8%. Welk percentage dit precies is hangt af van hoe ver je van deze streefhuur vandaan zit.

Sommige huurders krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging
Dit jaar krijgen sommige huurders een inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat betekent dat je meer huurverhoging betaalt als je een hoger inkomen hebt. Zo kunnen we de huurverhoging zo eerlijk mogelijk over alle huurders verdelen. De inkomensafhankelijke huurverhoging is geen percentage maar een vast bedrag. Dit bedrag is door de overheid vastgesteld en hangt af van jouw gezinssituatie en je inkomen.

1-persoons huishouden:

  • € 50,- bij een inkomen tussen de € 52.753 en € 62.191
  • € 100,- bij een inkomen boven de € 62.191

Huishoudens van 2 of meer personen:

  • € 50,- bij een inkomen tussen de € 61.046 en € 82.921.
  • € 100,- bij een inkomen boven € 82.921

Goed om te weten: ook bij de inkomensafhankelijke huurverhoging vragen wij nooit meer huur dan wij maximaal voor jouw woning mogen vragen. Hierdoor kan het zijn dat de inkomensafhankelijke huurverhoging die jij krijgt, minder is dan precies € 50,- of € 100,-

De Belastingdienst controleerde voor ons je inkomen
Hierover heb je ook bericht gehad van de Belastingdienst. Zij geven niet aan ons door wat jouw inkomen precies is. Wij horen alleen of je in 1 van de 2 categorieën voor de inkomensafhankelijke huurverhoging valt. Daarbij keek de Belastingdienst naar het inkomen van 2022. Is je inkomen daarna gedaald? En valt jouw huidige inkomen onder de grens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan kun je bezwaar maken tegen deze inkomensafhankelijke huurverhoging. Is je bezwaar terecht? Dan draaien we de inkomensafhankelijke huurverhoging terug en krijg je of een lager bedrag (€ 50,- in plaats van € 100,-) of de normale huurverhoging die geldt voor sociale huurwoningen. Is het inkomen niet bij de Belastingdienst bekend? Dan krijg je ook de normale huurverhoging.

De huurverhoging voor vrije sector huurwoningen is dit jaar maximaal 5,5%
Afhankelijk van de huidige huur van jouw woning krijg je een huurverhoging die ligt tussen de 0 en 5,5%. Deze groep huurders krijgt geen inkomensafhankelijke huurverhoging.

Dit doen wij om de huren zo betaalbaar mogelijk te houden
Aan het begin van dit artikel legden we uit dat wij de huurverhoging echt nodig hebben om alle kosten te kunnen betalen. Tegelijkertijd proberen we de huren zo betaalbaar mogelijk te houden. Dat doen we bijvoorbeeld door voor de meeste woningen dus niet de maximale huur te vragen maar de streefhuur. Maar we doen nog meer:

  • We bieden eenmalige huurverlaging aan huurders met een laag inkomen en hoge huur.
  • We bieden maatwerk als iemand in betalingsproblemen dreigt te komen.
  • We verduurzamen ieder jaar een deel van onze woningen om de energiekosten te verlagen.
  • We brengen LED-verlichting aan in onze gebouwen om de servicekosten te kunnen verlagen.
  • Daarnaast verhoogt de overheid de huurtoeslag. Huurders met de laagste inkomens betalen daardoor 1/3 of minder van deze huurverhoging.

Wij helpen je graag!
Geldt deze eenmalige huurverlaging niet voor jou? Maar is het voor jou wel lastig om iedere maand rond te komen? Blijf daar dan niet mee zitten en neem contact met ons op. Samen zoeken we naar een oplossing. 

Hulp bij geldzaken


Meer weten?

Bekijk ook de veelgestelde vragen en antwoorden over alles wat met de huurverhoging te maken heeft.

Veelgestelde vragen

 

Het lukt technisch helaas niet om de brief over de huurverhoging via de mail toe te sturen als je dit als voorkeurskanaal hebt. Daarom ontvangt iedereen de huurverhoging per post.

Ook interessant voor jou?