Lees voor
Tips & Informatie

Huurverhoging, hoe zit dat precies?

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huur aan die je voor je woning betaalt. Hierover krijgen alle huurders altijd voor 1 mei een brief. De overheid bepaalt met hoeveel procent de huur maximaal mag stijgen. Vroeger gold dit alleen voor sociale huurwoningen. Maar sinds 1 mei 2021 geldt dit tijdelijk ook voor vrije sector huurwoningen.

Dit jaar verhogen wij de huur van sociale huurwoningen met maximaal 2,3%
Om te bepalen met hoeveel procent de huur mag stijgen, kijkt de overheid vooral naar de inflatie van het vorige jaar. Inflatie ontstaat als de gemiddelde prijzen van goederen en diensten stijgen.  Je kunt hierdoor minder kopen voor dezelfde hoeveelheid geld.  Dit jaar heeft de overheid gezegd dat de huren maximaal 2,3% mogen stijgen. Voor vrije sector woningen is dit 3,3%.

Sommige huurders krijgen een huurverhoging die lager is dan 2,3%
Dat komt omdat dan de huidige huur van de woning al op het niveau zit van wat wij voor die woning mogen of willen vragen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn.

  • De huur blijft daardoor onder de maximale huur die we voor jouw woning mogen vragen
    Elk onderdeel van je woning krijgt punten. Bijvoorbeeld voor de grootte van de kamers, het aantal slaapkamers, de keuken, douche en de WOZ-waarde. Hoe meer punten je woning heeft, hoe hoger de huur mag zijn. Maar hier zit een maximum aan. De huur mag dus nooit boven de maximale huur uitkomen. Zou dat bij jouw woning wel gebeuren bij een huurverhoging van 2,3%? Dan vragen we een lagere huurverhoging.
  • We willen zelf niet meer huur voor jouw woning vragen
    Soms blijft de huur onder de maximale huur die we mogen vragen maar kiezen we toch voor een lagere huurverhoging. We kijken namelijk zelf ook naar de huur die we maximaal voor een woning willen vragen. Vaak is dit lager dan de maximale huur volgens het puntensysteem. Dat wij niet meer huur willen vragen heeft te maken met de huurgrenzen die wij gebruiken om woningen passend toe te wijzen. Dat wil zeggen dat wij letten op de huurprijs en het inkomen dat daarbij past. Ook willen wij niet meer huur vragen dan de huurgrens voor sociale huurwoningen.
  • Soms is het mogelijk om de huur gelijk te houden
    Dit heet huurbevriezing. Dit is afgesproken in het Sociaal Huurakkoord 2018. Huurbevriezing is altijd gekoppeld aan het voorstel voor de huurverhoging op 1 juli. Je kunt huurbevriezing dus alleen aanvragen als je het voorstel voor de nieuwe huur hebt ontvangen.  Wel zo logisch. Want als de huurverhoging 0% is, hoef je ook geen huurbevriezing aan te vragen. Huurbevriezing is mogelijk als:

• je in een sociale huurwoning woont
• een laag inkomen hebt én
• een vrij hoge huur betaalt.

In het schema hieronder kun je zien of je voor huurbevriezing in aanmerking komt. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als je inkomen de afgelopen periode naar beneden is gegaan. Huurverlaging is in sommige situaties ook mogelijk. Ook dit kun je in het schema controleren.


Klik op het schema om deze goed te bekijken.

Bekijk ook de veelgestelde vragen en antwoorden over alles wat met de huurverhoging te maken heeft.

Ook interessant voor jou?