Lees voor
Tips & Informatie

Huurverhoging en huurverlaging, hoe zit dat precies?

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huur aan die je voor je woning betaalt. Hierover krijgen alle huurders altijd voor 1 mei een brief. De overheid bepaalt met hoeveel procent de huur maximaal mag stijgen. Vroeger gold dit alleen voor sociale huurwoningen. Maar sinds twee jaar geldt dit tijdelijk ook voor vrije sector huurwoningen.

Dit jaar verhogen wij de huur van sociale huurwoningen met maximaal 3,1%
Dit jaar heeft de overheid gezegd dat de huren van sociale huurwoningen maximaal 3,1% mogen stijgen. Voor vrije sector woningen is dit maximaal 4,1%.

Sommige huurders krijgen een huurverhoging die lager is dan het maximale percentage
Dat komt omdat dan de huidige huur van de woning al op het niveau zit van wat wij voor die woning mogen of willen vragen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn.

  • De huur blijft daardoor onder de maximale huur die we voor jouw woning mogen vragen
    Elk onderdeel van je woning krijgt punten. Bijvoorbeeld voor de grootte van de kamers, het aantal slaapkamers, de keuken, douche en de WOZ-waarde. Hoe meer punten je woning heeft, hoe hoger de huur mag zijn. Maar hier zit een maximum aan. De huur mag dus nooit boven de maximale huur uitkomen. Zou dat bij jouw woning wel gebeuren bij een huurverhoging van 3,1%? Dan vragen we een lagere huurverhoging.
  • We willen zelf niet meer huur voor jouw woning vragen
    Soms blijft de huur onder de maximale huur die we mogen vragen maar kiezen we toch voor een lagere huurverhoging. We kijken namelijk zelf ook naar de huur die we maximaal voor een woning willen vragen. Vaak is dit lager dan de maximale huur volgens het puntensysteem.

Dit jaar krijgt een deel van de huurders een huurverlaging
Dit jaar gaat voor sommige huurders de huur niet omhoog maar omlaag. Deze huurverlaging geldt voor huurders met een laag inkomen.  Dit zijn huurders die een inkomen hebben van maximaal 120% van het minimuminkomen volgens de Wet op de huurtoeslag.

Je krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:

  • Je woonde op of voor 1 maart 2023 al in je huidige huurwoning.
  • Je huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
  • Je woont alleen en je inkomen is de afgelopen zes maanden lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als je AOW krijgt).
  • Je woont met 2 of meer personen en je inkomen is de afgelopen zes maanden lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als je AOW krijgt)

Gebruik dit schema om te controleren of je misschien recht hebt op huurverlaging.

Bekijk ook de veelgestelde vragen en antwoorden over alles wat met de huurverhoging en huurverlaging te maken heeft.

Ook interessant voor jou?