Lees voor
Naar nieuwsberichten

185 woningen in Munter- en Tichelaarflats gaan over op warmtenet

De huurders van de Munterflat en Tichelaarflat stemmen ruim in met het verwijderen van de gasaansluiting in hun woning en het aanbrengen van een elektrische kookfunctie. De flats worden aangesloten op het warmtenet. De woningen krijgen een collectieve warmte-unit en worden van het gas af gehaald.

In totaal hebben nu al bijna 400 huishoudens ingestemd om van het gas af te gaan. Dit voorjaar stemden de bewoners van 131 woningen in de Willem-Alexanderflat en 57 eengezinswoningen in de Gildenwijk als eerste in.

Uitgebreid aandacht voor huurders
De afgelopen maanden hebben we alle huurders van de Munter- en Tichelaarflat geïnformeerd. Met een informatiemap zijn zij op de hoogte gebracht over de geplande werkzaamheden en de aansluiting op het warmtenet. Tijdens meerdere inloopspreekuren in de hal van de flats konden bewoners vragen stellen aan medewerkers van Poort6. Uiteindelijk werd het minimaal benodigde draagvlak ruim behaald.

Verklaring notaris draagvlak Munter en Tichelaar

Duurzaam warmtenet
Het rioolwaterzuiveringsbedrijf in Schelluinen vangt rioolwater uit (onder andere) de Gildenwijk op en zuivert dit. Uit dit gezuiverde rioolwater wordt warmte gehaald. Er komt een duurzaam warmtestation aan de Bullekeslaan, dat de warmte (van 75°C) de wijk in brengt. De warmte voor het warmtenet wordt daarmee grotendeels duurzaam opgewekt.

Planning
De komende vijf jaar willen we zo’n 1.000 huurwoningen van Poort6 in de Gildenwijk aansluiten op het warmtenet. Ook het stadhuis van Gemeente Gorinchem en het kantoor van Poort6 worden aangesloten. Natuurlijk gaat dit in goed overleg met onze huurders. 70% van de bewoners van een woongebouw moet instemmen met de plannen. Lees hieronder de voorlopige planning.

Willem-Alexanderflat (bijna klaar)
57 eengezinswoningen Gildenwijk (start maart 2023)
Munter- en Tichelaarflat (start april 2023)

2023 Johan Frisoflat
2024 Kremlin 2

2025 Schelluinsevliet, Gildenhof, Stadhuis en kantoor Poort6

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het warmtenet? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op www.warmtenetgorinchem.nl

Meer interessante nieuwsberichten