Lees voor
Naar projecten

185 woningen in Munter- en Tichelaarflat worden gasloos

De huurders van de Munterflat en Tichelaarflat stemmen ruim in met het verwijderen van de gasaansluiting in hun woning en het aanbrengen van een elektrische kookfunctie. De flats worden aangesloten op het warmtenet. De woningen krijgen een collectieve warmte-unit en worden van het gas af gehaald.

Uitgebreid aandacht voor huurders
De afgelopen maanden zijn alle huurders van de Munter- en Tichelaarflat geïnformeerd. Met een informatiemap zijn zij op de hoogte gebracht over de geplande werkzaamheden en de aansluiting op het warmtenet. Tijdens meerdere inloopspreekuren in de hal van de flats konden bewoners vragen stellen aan medewerkers van Poort6. Uiteindelijk werd het minimaal benodigde draagvlak ruim behaald. Bekijk hier de notarisverklaring 70% draagvlak Munter en Tichelaar.

Duurzaam warmtenet
Op termijn wordt de warmte voor het warmtenet uit afvalwater gehaald. Het rioolwaterzuiveringsbedrijf in Schelluinen vangt rioolwater uit (onder andere) de Gildenwijk op en zuivert dit. Uit dit gezuiverde rioolwater wordt warmte gehaald. Er komt een duurzaam warmtestation aan de Bullekeslaan, dat de warmte (van 75°C) de wijk in brengt. De warmte voor het warmtenet wordt daarmee grotendeels duurzaam opgewekt.

Meer interessante nieuwsberichten