Lees voor
Naar projecten

Plannen nieuwbouw Haarwijk-Oost (fase 2)

Tegenover het nieuwbouwproject Van Zomerenlaan ligt een buurt die bestaat uit 130 huurwoningen. Deze woningen liggen tussen de Marinus Spronklaan en het Schrijverslaantje. We noemen dit fase 2 van Haarwijk-Oost. Deze woningen zijn aan vervanging toe. We gaan deze woningen daarom slopen en op dezelfde plek 130 duurzame huurwoningen en 24 koopwoningen bouwen. De plannen hiervoor bereiden we nu samen met de gemeente voor. 

De afgelopen periode hebben we met de gemeente en een architect hard gewerkt aan de plannen voor deze buurt. In maart 2023 organiseerden we een informatieavond voor omwonenden. Daarna hebben we de plannen verder uitgewerkt voor de officiële procedure van het bestemmingsplan.

Een nieuwe woonplek
Er zijn nu nog 34 bewoners uit deze buurt die met voorrang mogen verhuizen naar een woning in de nieuwbouw aan de van Zomerenlaan. Met de gemeente hebben we afgesproken dat de 19 Oekraïense vluchtelingen hier nog tot 30 juni 2024 kunnen blijven wonen. Daarnaast verhuren we een deel van de lege woningen tijdelijk via Gapp Vastgoedbeheer.

Beschermde diersoorten
Met de nieuwbouw aan de Van Zomerenlaan zijn we na de bouwvak echt gestart. Rond de zomer van 2024 zijn deze woningen klaar. Als alle bewoners verhuisd zijn, dan starten we zo snel mogelijk met de sloop van de 130 woningen. Daarvoor is het wel belangrijk dat we goed kijken naar de flora en fauna. We moeten ervoor zorgen dat alle beschermde diersoorten zoals huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen eerst tijdelijk ergens anders naar toe kunnen. En daarna moeten we ook zorgen voor permanenten verblijfplaatsen. We hopen in de tweede helft van 2024 te kunnen beginnen met het slopen van de 130 woningen in deze buurt. Maar dit is nog niet zeker.

De nieuwe situatie
Om je een indruk te geven van de nieuwbouwplannen zie je hieronder een situatietekening. Er komen 154 nieuwbouwwoningen waarvan 130 sociale huurwoningen en 24 koopwoningen. Een landschapsarchitect heeft het openbaar gebied ontworpen. In de nieuwe buurt komt veel openbaar groen. Het parkeren lossen we op door zogenaamde parkeerkoffers. Doordat twee straten niet helemaal doorlopen, zorgen we voor groene gebieden. Ook komt er een wandel- en fietsroute door de buurt.

Let op: deze situatietekening is bedoeld om je een indruk te geven van het nieuwe plan. Het is een voorlopig ontwerp dat op onderdelen nog kan wijzigen.

Meer interessante nieuwsberichten