Lees voor
Huur betalen

Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?

Om huurverlaging aan te vragen volgens de “Wet eenmalige huurverlaging 2023” moet je gegevens over je inkomen bij ons aanleveren. Dit moet gaan over jouw inkomen van de afgelopen 6 maanden. Dit zijn de gegevens die we nodig hebben:

  1. Loonstroken/uitkeringsspecificaties van de afgelopen 6 maanden (van de hoofdhuurder en indien van toepassing van de medehuurder). Dit bewijs kan bestaan
    uit salarisstroken, een overzicht van uitkeringen, of een verklaring van de boekhouder als je zzp’er bent.
  2. Loonstroken/uitkeringsspecificaties van de afgelopen 6 maanden van thuiswonende kinderen van 27 jaar en ouder. Dit bewijs kan bestaan uit salarisstroken, een overzicht van uitkeringen, of een verklaring van de boekhouder als je zzp’er bent.
  3. Een eigen verklaring van de samenstelling van je gezin.

Je kunt zelf alvast controleren of je aan de voorwaarden voldoet.

Je krijgt binnen 3 weken bericht
Als je bij ons een aanvraag doet voor de eenmalige huurverlaging, dan krijg je binnen 3 weken onze reactie. Heb je recht op huurverlaging? Dan doen wij je gelijk een voorstel voor het verlagen van de huur naar € 577,91 (prijspeil 2024). De huurverlaging gaat in op de eerste dag van de tweede maand na de datum dat in het voorstel staat. Je kunt eenmalige huurverlaging tot en met 30 december 2024 aanvragen.

Aanvraagformulier