Lees voor
Huis en contract

Kan mijn partner, broer of zus medehuurder worden?

Je kunt iemand aan het huurcontract toevoegen als je gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap hebt of minimaal 2 jaar (als partners) samenwoont. Je partner wordt dan medehuurder. Jullie zijn daarna samen verantwoordelijk voor de woning.

Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Jullie zijn samen verantwoordelijk voor de woning en voor het betalen van de huur. Ook mag je partner in de woning blijven als jullie uit elkaar gaan of als jij als hoofdhuurder overlijdt. Heb je nooit medehuurderschap aangevraagd? En staat je partner niet op het huurcontract? Dan kan je partner niet in de woning blijven wonen als jij als hoofdhuurder verhuist of overlijdt.

Trouwen en medehuurder worden
Ga je trouwen of ga je een geregistreerd partnerschap aan? Dan wordt je partner altijd medehuurder. Je moet dit wel zelf bij ons melden door dit aan ons door te geven. Wij voegen je partner dan aan je huurcontract toe. Stuur dan ook een kopie van je trouwpapieren (huwelijksakte) of het geregistreerd partnerschap mee.

Samenwonen en medehuurder worden
Woon je samen? Dan kan je partner medehuurder worden als je aan deze 3 voorwaarden voldoet:

 • je partner is minimaal 18 jaar.
 • jullie wonen minimaal 2 jaar op een gelijkwaardige manier samen. En staan minimaal 2 jaar bij de gemeente op hetzelfde adres ingeschreven.
 • jullie hebben een ‘duurzaam huishouden’. Dat betekent dat jullie kunnen laten zien dat jullie voor een langere tijd bij elkaar willen blijven en willen samenwonen.

Voldoen jullie hieraan? Dan kunnen jullie het medehuurderschap bij ons aanvragen. Jullie hebben hiervoor deze documenten nodig:

 1. een uittreksel van het bevolkingsregister van jou en je partner waarop staat dat jullie minimaal 2 jaar op het adres wonen.
 2. een kopie van jullie legitimatiebewijs.
 3. een handtekening van jullie allebei.
 4. bewijs dat jullie al minimaal 2 jaar samen een duurzaam huishouden hebben, denk aan:
  • een gemeenschappelijke bankrekening
  • afschrift met de kosten voor de huishouding/huur
  • gemeenschappelijke verzekeringen
  • rekening van nutsbedrijven die op allebei jullie namen staat
  • een samenlevingscontract
  • op elkaar afgesloten pensioenen
  • een gezamenlijke inschrijving als woningzoekenden

Kan ik als kind, broer of zus medehuurder worden?
Dat kan meestal niet. Het gaat dan niet om een blijvende woon- en leefsituatie samen met de huurder. En dat is een van de voorwaarden om medehuurder te worden. Er is één uitzondering hierop. En dat is de situatie waarin het samenwonen van ouder(s) met hun kind of het samenwonen tussen broers en/of zussen duidelijk niet is bedoeld om snel te stoppen. Dit gaat om de volgende situaties:

 • Je bent 30 jaar of ouder en woont nog bij je (groot)ouders. Of bij een ander familielid, zoals broer of zus. En je hebt nooit zelfstandig gewoond.
 • Je woont al jaren bij je ouders of familieleden. En je betaalt samen de kosten voor bijvoorbeeld huur, boodschappen en energie.
 • Jij of het familielid met wie je samenwoont heeft een handicap en heeft zorg nodig.

Is er sprake van zo’n situatie? En is de woning passend? Dan kun je een aanvraag doen voor medehuurderschap. Poort6 beoordeelt elke situatie individueel aan de hand van de toewijzingsnormen.

Medehuurder worden bij mantelzorg
Mantelzorgers leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Van mantelzorg is er sprake als je onbetaald en intensief zorgt voor een familielid of vriend. In sommige gevallen kan het zijn dat de mantelzorger moet intrekken bij degene die hij/zij verzorgt. Soms is het dan mogelijk om medehuurderschap aan te vragen. Dit gaat om de volgende situaties:

 • De huurder heeft een indicatie voor zorg van minimaal 20 uur per week voor een periode langer dan 6 maanden.
 • Het is echt noodzakelijk dat de mantelzorger in de woning komt wonen om mantelzorg te leveren.
 • De toekomstige medehuurder schrijft zich in op het adres van de hoofdhuurder en zegt een eventuele eigen huurwoning op.
 • De huurder kan aantonen dat mantelzorg nodig is door een mantelzorgovereenkomst of een verklaring van een arts of instelling.
 • De mantelzorger kan aantonen dat hij of zij aan deze voorwaarden voldoet.
Formulier medehuurder

Meer interessante nieuwsberichten