Huurbeleid

Voldoende betaalbare woningen
Zodra een woning leegkomt, kijken we opnieuw naar de huurprijs. De prijs die de volgende huurder gaat betalen, noemen we de streefhuur. 

Wat is de streefhuur?
We kijken bij het bepalen van de nieuwe huurprijs vooral naar de kwaliteit van de woning. Het type woning, de locatie en grootte zijn daarbij het belangrijkste. Dat gebeurt op basis van een taxatie. Daarnaast kijken we of de woning in aanmerking komt voor korting op de markthuur. Hiermee zorgen we er namelijk voor dat we voldoende betaalbare woningen hebben voor de verschillende doelgroepen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de doelgroep jongeren onder de 23 jaar en mensen die recht hebben op huurtoeslag. Voor deze laatste groep is het namelijk belangrijk dat zij een woning kunnen huren met een huur onder de zogenaamde aftoppingsgrenzen. Tot slot controleren we of de nieuwe huurprijs niet hoger is dan de huurprijs die we maximaal voor een woning mogen vragen op basis van het WWS-puntenstelsel. 

Het bepalen van de huurprijs
Is de huidige huurprijs lager dan de streefhuur? Dan verhogen we de huurprijs bij nieuwe verhuur. Is de huidige huurprijs hoger dan de streefhuur? Dan verlagen we deze bij nieuwe verhuur. 

Wat betekent dit voor huidige huurders?
Als we een leegkomende woning voor verhuur aanbieden, kan de gevraagde huurprijs dus zowel  hoger als lager zijn dan de huurprijs die een huurder in een naastgelegen woning nu betaalt. Het is uiteraard de bedoeling dat alle huren naar de streefhuur groeien. Maar we kunnen en willen de huurprijs niet fors veranderen terwijl een huurder nog in de woning woont. Het moment van afsluiten van het huurcontract is en blijft daarom bepalend voor de hoogte van de huur. Bij huidige huurders verhogen of verlagen we de huurprijs in kleine stapjes via de jaarlijkse huurverhoging.

 

Mijn buurman betaalt minder huur voor een grotere woning. Hoe kan dat?

Zodra een woning leegkomt, kijken we opnieuw naar de huurprijs. We noemen dit de streefhuur van een woning.  Als we een leegkomende woning voor verhuur aanbieden, kan het dus voorkomen dat de gevraagde huurprijs hoger of lager is dan de huurprijs die een huurder in een naastgelegen woning nu betaalt. 

Bij het vaststellen van de streefhuur houden we rekening met de doelgroep waarvoor de woning is bedoeld. Zo kan het voorkomen dat een woning die eerst in de vrije sector verhuurd werd, nu als sociale huurwoning verhuurd word. In de praktijk betekent dat een huurverlaging ten opzichte van de huurder die voorheen de woning huurde. Dat komt omdat we de woning voor een andere doelgroep bestemd is. Ook kan het voorkomen dat we woningen beschikbaar willen maken voor mensen met huurtoeslag of jongeren onder de 23 jaar. We geven dan in feite een korting op de huurprijs, zodat de woning bereikbaar is voor de juiste doelgroep.

Streefhuren passen we niet alleen naar beneden aan, maar soms ook naar boven. In dat geval betaalt de nieuwe huurder meer voor de woning dan de huurder die de woning verlaat.  We passen de streefhuur naar boven bij als dat passend is voor de doelgroep die we voor ogen hebben en als de kwaliteit van de woning dat toestaat. Op deze manier kunnen we de kortingen ten goede laten komen aan de juiste doelgroepen.  

Wat houdt streefhuur in?

De streefhuur is de huur die een nieuwe huurder gaat betalen als hij of zij een woning accepteert. Op deze pagina leest u meer informatie over de streefhuur. 

 

Wat is de streefhuur van mijn woning?

U kunt de streefhuur opvragen bij Poort6. Het is daarbij wel goed om te weten dat een streefhuur ieder jaar kan wijzigen. De WOZ-waarde van een woning wordt namelijk ieder jaar opnieuw vastgesteld door de gemeente. Net zoals bij een koopwoning, kan de prijs van een huurwoning dus p basis van type, locatie, en grootte ieder jaar net wat anders zijn. 

Als het huis van mijn buren een lagere huurprijs krijgt, heb ik dan altijd teveel betaald?

Nee, dat is niet het geval. Wij hebben nooit een huurprijs gevraagd die hoger is dan de wettelijke, maximaal toegestane huurprijs. Daarnaast is de ingangsdatum van het huurcontract bepalend voor de huurprijs. We kunnen geen contracten openbreken om de huurprijs in één keer te verlagen of te verhogen. Dat kan niet, mag niet en zou ook problemen opleveren vanwege de regels rondom passend toewijzen. Daarom passen we de huur van zittende huurders in kleine stapjes aan bij de jaarlijkse huurverhoging. Dit kan dus zowel een huurverlaging als een huurverhoging zijn.

Waarom hebben jullie het streefhuurbeleid gewijzigd?

Wij hebben het streefhuurbeleid in 2018 gewijzigd omdat we willen zorgen voor voldoende betaalbare woningen. Niet alleen nu, maar juist ook in de toekomst. Het oude beleid voor het bepalen van de huurprijs zou in de toekomst voor problemen gaan zorgen. Onze woningen zouden simpelweg te duur worden. Daarom hebben we gekeken naar een eerlijkere manier om de nieuwe huurprijs te bepalen, waarbij we vooral kijken naar een acceptabele huurprijs op basis van type, grootte en locatie. Huurders zijn op die manier beter af dan bij de het oude beleid waarbij we uitgingen van een maximaal redelijke huur op basis van het Woningwaarderingsstel (WWS).