Wijziging woonsituatie

Uw woonsituatie kan veranderen als u gaat samenwonen, scheiden of als uw partner komt te overlijden. Dit kan van invloed zijn op het huurcontract dat u met Poort6 heeft afgesloten.

U gaat trouwen
Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is uw partner automatisch medehuurder. Officieel hoeft u dit niet aan ons door te geven. Huurder en medehuurder hebben dezelfde rechten en plichten. Dit betekent dat als de huurder de huur opzegt, de medehuurder het recht heeft om in de woning te blijven wonen. De medehuurder wordt dan automatisch huurder. Ookal is het niet verplicht, wij vinden het fijn als u het wel aan ons door wilt geven als u getrouwd bent. Wij kunnen de wijziging dan verwerken in onze administratie en ervoor zorgen dat correspondentie op naam van u beiden komt te staan. Neem hiervoor contact met ons op.

U gaat samenwonen
Als u gaat samenwonen, dan is uw partner alleen medehuurder als hij of zij bij aanvang van het huurcontract deze ook heeft ondertekend. Bent u gaan samenwonen, maar heeft uw partner niet meegetekend? Dan is er geen sprake van medehuurderschap. De samenwonende partner heeft dan niet dezelfde rechten en plichten als een medehuurder. Wij spreken dan van inwoning. 

Medehuurderschap aanvragen
Als u minimaal twee jaar een duurzaam, gemeenschappelijke huishouding voert en ook twee jaar bij de gemeente op hetzelfde adres staat ingeschreven, dan kunt u officieel medehuurderschap voor uw partner aanvragen. Neem hiervoor contact met ons op.

U moet twee dingen toevoegen aan de aanvraag:

 • een uittreksel van het bevolkingsregister waarop staat dat u minimaal twee jaar op het adres woont.
 • van u en uw partner een kopie van uw legitimatiebewijs.
 • bewijs dat u een duurzame, gemeenschappelijke huishouding voert.

Let op: de toekomstige medehuurder moet minimaal 18 jaar zijn. Wanneer het duidelijk de bedoeling is dat u de medehuurder op korte termijn hoofdhuurder wil laten worden, dan kunnen wij uw verzoek afwijzen. Volgens de wet is het voor inwonende kinderen alleen in hele bijzondere situaties mogelijk om medehuurder te worden.

Op www.rijksoverheid.nl kunt u de richtlijnen voor medehuurderschap ook terugvinden.

U gaat uit elkaar
Gaat u uit elkaar en u of uw partner verlaat de woning? Geef dit dan aan ons door. Doet u dit niet, dan blijft u mogelijk allebei aansprakelijk. 

Uw partner is overleden
Bij het overlijden van de huurder wordt de medehuurder automatisch huurder. We vragen u het overlijden wel aan ons te melden, zodat we het huurcontract kunnen wijzigen. Als u samenwoont, maar formeel geen medehuurder bent en de huurder overlijdt, dan beslist Poort6 of de persoon die achterblijft, in de woning mag blijven wonen. Is dit niet mogelijk, dan zoeken we samen met u naar een andere, passende oplossing.

Hoe zeg ik de huur op bij een echtscheiding of bij het einde van ons geregistreerd partnerschap?

U moet daarvoor de gerechtelijke beschikking (definitieve uitspraak van de rechtbank) naar ons opsturen. Tot die tijd blijft u beiden aansprakelijk.

Wat is het verschil tussen inwonen en medehuurderschap?

Degene die het huurcontract heeft ondertekend, is formeel de huurder.

 • Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is uw partner automatisch medehuurder.
 • Woont u samen en heeft uw partner het contract niet mee ondertekend? Dan is er geen sprake van medehuurderschap, maar van inwoning.
 • Als u gaat samenwonen en u bent niet getrouwd en u heeft geen geregistreerd partnerschap, dan is ook dan uw partner inwonend.

Wij hebben een samenlevingsovereenkomst. Kan ik nu medehuurder worden?

Een samenlevingsovereenkomst heeft geen wettelijke status. Wilt u dat uw partner dezelfde rechten heeft? Dan kunt u medehuurderschap aanvragen. Hiervoor moet u minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie met daarin vermeld de woonduur dient hiervoor als bewijs.

Een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft wel een wettelijke status. Het huurcontract kan automatisch op twee namen worden gezet:

 • Bij huwelijk vragen wij u om een kopie van de huwelijksakte.
 • Bij geregistreerd partnerschap vragen wij om een kopie van de notariële akte.

Wanneer kan ik medehuurderschap aanvragen?

Er geldt een aantal voorwaarden:

 1. U woont minimaal twee jaar samen en deelt alle kosten; u moet dit ook aantonen.
 2. De beoogde medehuurder is minimaal 18 jaar.
 3. De beoogde medehuurder is in het bezit van geldige legitimatie.
 4. U staat beiden minimaal twee jaar ingeschreven bij de gemeente Gorinchem op hetzelfde adres.
 5. De beoogde medehuurder moet voldoende financiële middelen hebben om de huur te kunnen betalen.
   

Als ik geen medehuurder ben, kan ik dan in de woning blijven wonen, nadat de hoofdhuurder de huur o...

Formeel heeft u daar geen recht op. Als u geen medehuurder bent, beslist Poort6 of u in de woning mag blijven wonen. Zo nodig zoeken we samen naar een oplossing.
 

Kan de persoon die bij mij inwoont ook medehuurderschap aanvragen?

Ja, maar er gelden een aantal voorwaarden:
U heeft minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding en kunt dit ook aantonen.
De beoogde medehuurder is minimaal 18 jaar
De beoogde medehuurder is in het bezit van geldige legitimatie; Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaar of een geldige verblijfsvergunning
U staat beiden minimaal twee jaar ingeschreven bij de gemeente Gorinchem op hetzelfde adres
De beoogde medehuurder moet voldoende financiële middelen hebben om de huur te kunnen betalen.
 

Is het mogelijk dat mijn zoon of dochter medehuurder wordt?

Een kind kan in principe niet de status van medehuurder verkrijgen, omdat een ouder/kind relatie niet wordt gezien als een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Normaal gesproken blijft een kind niet voor altijd bij zijn ouder(s) wonen, maar gaat op een gegeven moment het huis uit.
Ten aanzien van een broer of zus geldt hetzelfde. Ook hier is het aannemelijk dat één van de twee personen de woning verlaat.

Een kind kan wel medehuurderschap aanvragen indien er sprake is van de volgende voorwaarden:
a. het kind is minimaal 35 jaar oud en heeft zijn hele leven aantoonbaar in de woning van zijn vader en/of moeder gewoond;
b. het kind heeft de intentie om voor altijd bij zijn vader en/of moeder te blijven wonen.