Verkoop van huurwoningen

Vraag en aanbod
Ongeveer 44% van de woningen in Gorinchem valt onder de sociale huur. In verhouding tot de doelgroep is dit erg veel. Deze situatie in Gorinchem is vrij uniek in vergelijking tot andere steden in Nederland. Poort6 wil goede en betaalbare woningen bieden voor de sociale doelgroep: mensen met een laag of middeninkomen. Om aan deze groep mensen woonruimte te kunnen bieden, hebben we de komende jaren aan ongeveer 6.600 sociale huurwoningen genoeg. Dit zijn er nu ongeveer 6.900.

Gemaakte afspraken
In overleg met de huurdersvereniging HP6 en de gemeente Gorinchem heeft Poort6 afspraken gemaakt over de verkoop van een aantal woningen. Dit gaat over de verkoop van woningen aan de huurders die nu in de woning wonen. Maar ook om de verkoop van een heel gebouw aan een andere verhuurder.

Verkoop aan huidige huurders
Verkoop aan huidige huurders betekent dat we huurders de mogelijkheid bieden om hun eigen woning te kopen. Wil de bewoner gewoon blijven huren, dan kan dat ook. Poort6 biedt de woning dan te koop aan op het moment dat de huurder gaat verhuizen. In 2018 geldt dit alleen voor de bewoners an de Van Goudoeverstraat (deel van de Intervamflat). Zij hebben hierover inmiddels bericht ontvangen. Op dit moment is er nog geen mogelijkheid voor andere huurders om een woning in de Van Goudoeverstraat te kopen. 

Verkoop gebouwen
Daarnaast hebben we begin mei 148 woningen en een aantal parkeerplaatsen en bedrijfsruimten verkocht aan een andere verhuurder: Accresco Vastgoed uit Rotterdam. Het huurcontract blijft voor deze huurders gewoon gelden. Dat is bij wet zo geregeld. Een groot deel van de woningen die wij verkocht hebben, zijn vrije sector huurwoningen, maar een deel ook niet. Bij de selectie van de te verkopen sociale huurwoningen, hebben we voornamelijk gekeken naar woningen die onderdeel uitmaken van een complex met ook vrije sector huurwoningen en/of bedrijfsonroerend goed. En naar complexen die qua onderhoud ingewikkeld in elkaar steken en daardoor voor een woningcorporatie minder geschikt zijn. 

De volgende gebouwen hebben wij verkocht: Kortendijk, Tolsteeg, Watertoren, Melkschuit, Langendijk, Tinnegietersteeg, Het Groene Veld, Lingeburcht, Tuighuis en de Beurs.

Opbrengst verkoop
De opbrengst van de verkoop gebruiken wij grotendeels om een deel van onze lopende leningen af te lossen. Hierdoor krijgen we meer ruimte om nieuwe investeringen te doen en kunnen we de huren betaalbaar houden. Daarnaast gebruiken we een deel van het geld om een extra impuls te geven aan het verduurzamen van onze woningen.