Lees voor
Huis en contract

Hoe gaat Poort6 om met mijn privacy?

Jouw privacy is belangrijk. Daarom gaan wij zo goed mogelijk om met jouw persoonlijke gegevens. Vanaf mei 2018 is dit ook wettelijk geregeld. Daarvoor is de AVG Privacywetgeving gemaakt. Dit is een wet die de persoonsgegevens van iedereen binnen de Europese Unie beschermt. In de AVG staat hoe wij persoonsgegevens verwerken, verzamelen, opslaan en gebruiken. Het gaat dan om gegevens die naar een persoon leiden. Wij voldoen aan de eisen van AVG.

We verzamelen alleen gegevens die echt nodig zijn om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen. Dit hebben we vastgelegd:

  • welke persoonsgegevens we verzamelen
  • hoe en waarom we dat doen
  • tot wanneer we gegevens bewaren
  • en met wie we de gegevens delen

Delen van gegevens
Om ons werk goed te kunnen doen, moeten wij soms gegevens delen met anderen. Denk aan alle aannemers waarmee wij samenwerken. Als zij in jouw woning onderhoud uitvoeren, ontvang je hierover een brief. Dat betekent dat wij persoonsgegevens (naam en adres) aan de aannemer moeten doorgeven. Met al deze bedrijven hebben wij verwerkingsovereenkomsten afgesloten. Hierin staan regels. Zoals waarvoor het bedrijf je gegevens mag gebruiken.

Wijzigen of verwijderen van gegevens
In de AVG staat ook dat je ons mag vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Uiteraard kun je een groot deel van jouw persoonlijke gegevens zelf aanpassen in Mijn Poort6. Maar de AVG gaat nog een stapje verder. Bijvoorbeeld als je vindt dat er gegevens in Mijn Poort6 staan die niet nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Wil je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? Dan kun je gebruikmaken van een van de drie formulieren hieronder.

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens we gebruiken en met welk doel.