Hier staat Poort6 voor

Van en voor Gorinchem
Wij houden het graag simpel. Poort6 is de sociale huisvester van en voor Gorinchem. Wij willen in Gorinchem betaalbare en goede woningen bieden, in een leefbare woonomgeving. Want Poort6 is er voor huishoudens die op sociale huisvesting zijn aangewezen. Zij kunnen op ons rekenen, nu en in de toekomst. Bekijk voor meer informatie onze strategische koers.

Samenwerking
Samenwerken vinden wij belangrijk. Zowel met onze bewoners als met maatschappelijke organisaties als Syndion, Stichting Philadelphia, Stichting MEE en Kamers met Kansen. Door vanuit verschillende perspectieven en organisaties met wonen bezig te zijn, kunnen we meer en betere oplossingen bieden voor vragen vanuit verschillende groepen.

Daarnaast ondersteunen we bijvoorbeeld ook het Natuurcentrum en de Klussendienst, waar ouderen van 55 jaar en ouder gebruik van kunnen maken. Maar ook kleinere projecten of initiatieven zijn bij ons welkom.

Als het gaat om stedelijke vernieuwing in Gorinchem, werken we nauw samen met de gemeente en Rivas Zorggroep. Samen zorgen we voor een zo goed mogelijke afstemming binnen de verschillende projecten in de stad.

Duurzame inzetbaarheid medewerkers
Poort6 vindt het belangrijk dat de organisatie toekomstbestendig is en medewerkers duurzaam inzetbaar zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat onze medewerkers weten welke bijdrage van hen wordt verwacht vanuit de strategische koers van Poort6, welke toegevoegde waarde zij bieden en betrokken zijn met de organisatie en onze huurders. Daarom zijn wij in 2015 gestart met het project "Duurzame inzetbaarheid medewerkers". Dit alles met als doel het realiseren van een prettige werkomgeving en verbeteren van de klanttevredenheid en maatschappelijke prestaties van Poort6. Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Sociaal fonds.