Hier staat Poort6 voor

Hier staan #WIJ voor

Met #WIJ, de wil om te verbinden, drukken wij uit dat we constant bereid zijn ons te verbinden aan de ander. Om samen te kijken naar oplossingen. En verder te kijken dan “ik”. We verbinden ons daarom aan onze huurders, buurten, partners in de stad en collega’s. Om samen te komen tot de beste (woon)oplossingen. Met elkaar maken we ons de komende jaren hard voor zes thema’s:

 1. #Wij werken met hart en hoofd: Zodat we met oog voor verschil en een open blik steeds gaan voor de beste oplossing in iedere situatie.
   
 2. #Wij geven thuis: Zodat onze huurders ervaren dat zij het vertrekpunt zijn bij ons doen en laten.
   
 3. #WIJ bouwen samen aan krachtige wijken: Zodat alle wijken in Gorinchem, zorgzaam, veilig en leefbaar zijn.
   
 4. #WIJ bieden een goed en betaalbaar thuis: Zodat iedereen die in Gorinchem is aangewezen op sociale huur, een fijne passende plek bij ons vindt.
   
 5. #Wij verbinden wonen met zorg: Zodat ook ouderen en kwetsbare mensen een optimaal thuis bij ons hebben.
   
 6. #Wij werken natuurlijk aan een duurzaam thuis: Zodat we niet alleen nu maar ook in de toekomst fijn kunnen wonen en werken.

Benieuwd hoe we zijn gekomen tot onze koers ‘#WIJ, de wil om te verbinden’? En wilt u weten waar we in 2025 willen staan en hoe we dat willen bereiken? Lees dan onze strategische koers.